onsdag 25. juni 2008

AltaInnerst i Altafjorden finnes det flere berømte felt med helleristninger. Man antar at disse ble laget en gang mellom 4.200 og 0 år f.kr. Figurene forestiller menneskelige figurer i jakt, i båt og i dans. Disse helleristningene utgjør et viktige bevis på menneskelig aktivitet i nordområdene i prehistorisk tid og er den største kjente samlingen av helleristning i Nord-Europa fra et veidefolk - og det er faktisk en misforståelse at disse feltene står oppført på UNESCO's liste over verdensarven. Det gjør derimot den langt mindre kjente Struves triangelkjede. Den russisk landmåleren Fredrik Georg Wilhelm Struve hadde på 1800 tallet etablert en triangelkjede av trigonometriske punkter fra Hammerfest til Svartehavet. Kjeden er nøyaktig bestemt, og var et viktig element i å bestemme både jordens form og størrelse. Rent fysisk består dette av 34 punkter som markeres som egne ledd i kjeden. Meridianbuen passerer ti land - Norge, Sverige, Finland, Russland, Estland, Latvia, Litauen, Hviterussland, Moldova og Ukraina. Struves trianglekjede er et teknisk-vitenskapelig kulturobjekt og 4 av punktene ligger langs kjeden i Finnmark.