mandag 30. juni 2008

Polarsirkelen

Ved omtrent 66°33′38″ nordlig og sørlig bredde går henholdsvis den nordlige polarsirkel og den sørlige polarsirkel. Hvor polarsirkelen befinner seg avgjøres av jordaksens helling i forhold til baneplanet (planet som jordens bane befinner seg i). Polarsirkelens posisjon i nord–sør-retning kan derfor variere opp til ca. 500 meter. Området nord for sirkelen kalles Arktis. Mellom polarsirkelen og polpunktet vil man ha midnattsol i sommerhalvåret og mørketid på vinteren. Ved selve polarsirkelen har man bare én dags midnattsol. Årsaken er lysets avbøyning i atmosfæren. Uten atmosfære ville det ha vært en dags mørketid langs polarsirkelen. Polpunktet har midnattsol halve året og mørketid resten. Internasjonalt går den nordlige polarsirkelen gjennom Norge, Sverige, Finland, Russland, Alaska, Grønnland og Island.