mandag 26. september 2022

Dürnstein, Niederösterreich, Austria

 


Wachau dalen er Østerrikes beste vindistrikt og her lever de fleste av vinproduksjon. Det produseres stort sett hvitvin og druen som dominerer er "Grüner Veltliner".  Dette er litt spesielt for her skiller Østerrike seg ut med sin egen spesielle vindrue. 

Dürmstein ligger langs elven og over den lille byen står det en ruin etter en borg som er kjent fra historien. Det vil si kanskje er den mer kjent fra sagnet om middelalderens store riddere enn fra de reelle historiebøkene. Og dette sagnet går slik:

'

Kong Henry II av England og hans kone Elanor av Aqutaune hadde en sønn som het Rickard I og etterhvert ble kalt Rickard Løvehjerte. Han var ingen enkel ung mann og han utfordret til stadighet faren som konge. Han hadde til og med sin egen lille hær allerede før han fylte 16 år. 


Henry II var ingen stor taler og han var vel heller ikke så begeistret for kongelig fjas og staffasje. Han var nok ganske ensom og ikke så interessert i å holde noe hoff, men kongen hadde et stort kongerike og han måtte stadig ut på reiser for å holde kongeriket samlet. Han skal visstnok ha uttalt at han i sin 35 år lange regjeringstid hadde feiret jul på 24 ulike steder i kongeriket og reist 28 ganger over den Engelske kanal. Etter 35 år på tronen bestemte Henry II at tronen skulle overføres til sønnen Rickard. Han var dermed den nye kongen av hele England og store deler av Frankrike.

Kongens mor - Elanor av Aqutaune -  har også sin egen historie. Hun var opptatt av livets gode sider og fant seg ikke helt til rette i de kongelige engelske gemakker. Hun var en sterk kvinne som ikke tok til takke med bare å ha rollens som kongens hustru, hun ville også ha makt og innflytelse i kongeriket. Elanor av Aqutaune var tidligere gift med den franske kongen Louis VI, men ble skilt fra han da hun etter 15 års ekteskap uttalte at hun nå hadde oppdaget hun hadde vært gift med en kjedelig munk. 

Hun mente selv at sønnen Rickard hadde arvet alle sine gode egenskaper fra henne og at  det var derfor han fikk tilnavnet Løvehjerte. Hun var også en tilhenger av en mer kokett royal oppførsel, noe i nærheten av slik det var i det franske hoffet.


Sønnen til disse to famøse foreldrene var altså den engelske kongen Richard I Løvehjerte og egentlig først her historien om Dürmstein starter. 

Etter en krangel med den tysk-østeriske keiseren -  Leopold V - ble rett og slett kong Rickard. Løvehjerte i 1192 fanget og fengslet i borgen som ligger på fjellet over byen Dürmstein. Hvordan han kom dit og hvorfor ikke hans berømte og gode venn Robin Hood kom han til unnsetning er ikke en del av denne historien - kanskje var Robin Hood like vel bare en oppdiktet folkehelt fra Sherwood skogen ved i Nottingham.

Uansett…
Etter å ha betalt en klekkelig sum løsepenger, noe moren Elanor visstnok skal ha ordnet, ble Rickard løslatt i 1193. I tiden som fulgte så Rickard Løvehjerte på seg selv som et forbilde for alle ridderne og skrøt hele tiden om hvordan han med sin formidable styrke gjennom livet hadde kjempet mot sine fiender - først sin egen familie og deretter den franke kongen Philip II Augustus, den tyske keiser Henry VI og ikke minst den muslimske sultanen Saladin under sine 3 korstog til Jerusalem. 


Han erobret nye landområder så lang borte som på Sicilia og Kypros. Richard  Løvehjerte døde i et slag i 1199 og da overtok den yngste broren hans, John I Lackland, tronen i det engelske kongeriket - etter mye interne stridigheter. 

En av Richard Løvehjertes siste konflikter  var rundt borgen hans ved Les Andelys langs Seinen i Frankrike. Denne konflikten var med den franske kongen Fillip II. Det skal visstnok ha utviklet seg en dialog mellom de to kongene som lød omtrent slik:

- Fillip II: "Om så borgen din er laget av jern så skal jeg greie å erobre den"
- Rickard I : "Om så borgen min er laget av smør så skal jeg greie å forsvare den"

Borgen hans i Les Andelys i Normandie ble til slutt erobret gjennom kloakk systemet, men da var allerede Rickard Løvehjerte død. Og om Robin Hood hadde noe med denne saken å gjøre er heller ikke en del av denne historien.....


Inne i Dürmstein ligger det et imponerende kloster. Dette klosteret har et spesielt blått kirkespir som er synlig på lang avstand. Klosteret ble grunnlagt i 1410 og bygget om til barokkstil rundt 1800. Første gang Dürmstein ble omtalt som by var i 1347 og fra 2000 er byen og kulturlandskapet i Wahrau dalen tatt inn på UNESCO verdensarvliste.  

Og hvis du lurte på hvorfor den berømte borgen der Rickard Løvehjerte en gang satt fanget på toppen over Dürmstein ikke er bevart, men i dag fremstår som en knust ruin, så skyldes det at en usedvanlig skyteglad svensk general som kom forbi i 1645. Hans navn var Lennart Thorstenson og er identisk med generalen som like før hadde ledet og tapt i det svenske felttoget Sverige gjennomførte i krigen mot Danmark-Norge mellom 1643 og 1644. Selv om Sverige den gangen tok både Jämtland og Härjedalen fra Norge må han ha vært over middels sur da han kom til Dürmstein…


Link til historien om borgen i Les Andelys, Frankrike:

https://knutjohansen.blogspot.com/2015/03/les-andelys.htmlsøndag 25. september 2022

Wachau dalen, Niederösterreich, Austria

 

Mellom Melk og Krems, nesten på grensen mot Tsjekkia, renner Donau gjennom Wachau dalen. Her er det mange synlige spor etter vindyrking helt fra forhistorisk tid. Kloster, borg ruiner, gamle slott og små landsbyer ligger tett langs elven. Her overlever folk stort sett med dyrking av vindruer og aprikoser. Wachau dalen er det mest berømte vindistriktet i Østerriket.


Ryddingen av skogen begynte i den neolittiske perioden, selv om radikale endringer i landskapet ikke fant sted før rundt år 800, da flere kloster med utrspring i Bayern og Salzburg etablerte seg med vindyrking i dalen. Dermed skapte de og landskapet som fortsatt preges av tydelige terrasser for dyrking av vindruer. I århundrene som fulgte, svingte det dyrkbare arealet med endringer i klima og etterspørsel etter vin. På 1600 tallet ble produksjonen i tillegg ofte påvirket av noen perioder med akutt mangel på arbeidskraft og andre perioder med kraftige lønnsøkninger. 

På 1700-tallet ble vindyrking en virkelig stor næring og arealene som ikke ble brukt til vinranker ble omgjort til beitemark. Det var på denne tiden mye av vindyrkingen ble flyttet fra de øvre til de nedre delene av dalen da man mente at det var bedre klima og jordsmonn for dyrking i disse områdene. Dette fikk konsekvenser for flere landsbyer langs elven. 

Landsbyene i dalen ble egentlig formet allerede på 1100 tallet og en stor del av bebyggelsen er fortsatt preget av dette. Noe modernisering har det derimot vært i alle årene etterpå, men fortsatt er de fleste tradisjonelle småbyene bygget opp rundt en stor kirke eller i nærhetene av en middelalderborg. På 1400- og 1500-tallet ble det et skifte i byggestilen da man begynte å bygge husene i stein for å erstatte en del gamle trehusene.  

Noe av den forandringen man merker best er at det er bygget mye flomsikring langs elven. Under storflommen i 2002 steg vannet i Donau til 7,5 meter over normal vannstand og resultatet av dette var nok store flomskader på bebyggelsen som lå nærmest elven.


Mange av 1700-tallsbygningene som fortsatt står i de små landsbyene vitner om livet på den tiden de ble bygget. Her er det gamle vertshus, staller, bomstasjoner, møller, smier og lignende. Dette satt tydeligvis sitt preg på byene og har nok vært en viktig inntektskilde i tillegg til vinproduksjonen. 


Devinsky hrad, Devine, Slovakia


Devinsky hrad er en gammel grenseborg som ligger like utenfor Bratislava, på grensen mellom Slovakia og Østerrike. Her har man funnet spor etter de første slaviske bosetningene i Slovakia. Opp gjennom tidene har dette området hatt stor strategisk betydning og det er derfor blitt kontrollert og styrt av Moldova, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Tyskland og i dag av Slovakia

Borgen har skiftet både navn og eiere flere ganger - helt til Napoleon «med sin hær» kom på besøk under Napoleonskrigene, en gang mellom 1802 og 1815. Napoleons og hans soldater likte ikke denne borgen noe særlig så de sprengte den like godt i luften, så nå er det i prinsippet bare en ruin som står igjen. Kanskje er det nettopp derfor den gamle ruinen i dag har fått status som et nasjonalt slovakisk minnesmerke.

På dette punktet møtes de to elvene Donau og Morava og det er her grensen mellom Østerrike og Slovakia forlater Donau og fortsetter langs elven Morava inn mot Tsjekkia. Elven har fått sitt navn fordi den renner over Morava sletten i Tsjekkia før den treffer Donau. Elven er 387 km. lang, men den er bare seilbar ca. 130 km. i retning mot Tsjekkia.


torsdag 22. september 2022

Bratislava, Bratislavsky kran, Slovakia


Områdene rundt dagens Bratislava har en rik og interessant historie og regnes som et av stedene for de aller første europeiske bosetningene. Man antar at de første menneskene som slo seg ned i dette område kom hit helt så tidlig som i neolittisk tid, rundt 5000 f.Kr.


Etter fallet av det store moraviske riket på 900 tallet ble Slovakia en del av kongeriket Ungarn. Senere ble kongerike Ungarn en del av det det østerrikske-ungarske riket. Dette varte helt til slutten av første verdenskrig. Bratislava var tidligere hovedstad fra 1536 til 1784. Den var kroningsby fra 1563 til 1830, den var sete for riksdagen fra 1536 til 1848. I 300 år var dette en betydningsfull by i kongeriket Ungarn og i denne perioden ble 11 ungarske konger og 8 dronninger kronet ved St. Martins katedralen. Opprinnelig var byens navn Preßburg på tysk og Pozsony på ungarsk. 


«

I 1919 blir det signert en avtale som delvis var medvirkende til avslutningen av første verdenskrig. Avtalen var mellom Romania, Tsjekkoslovakia, Serbia, Kroatia og Slovenia. Den fikk navnet  «Trianon traktaten». I praksis ble da Ungarn delt opp uten at noen ungarere fikk bestemme hvor grensene skulle gå. Som et kompromissforslag, og kanskje også for sin geografiske plassering, ble Bratislava da foreslått som en av de viktige byene i den nye statsdannelsen. Samme år ble navnet Bratislava offisielt brukt for første gang. Navnet kan skyldes en feiltolkning fra middelalderen der Braslav blir tolket som Bratislav. Uansett årsak var det navnet Břetislaw som senere ble til Bratislava. I dag er Bratislava den eneste byen i verden som har en bygrense som er sammenfallende med 2 landegrenser (mot Østerrike og Ungarn)


«Man at work»

Slovakias nyere historie er derimot ikke fullt så glamorøs. Mellom 1939 og 1944 var dagens Slovakia en nazistisk marionettstat. I perioden fra 1941 til 1942 og det siste året av andre verdenskrig samarbeidet den nazistiske regjeringen om å deportere de fleste av Bratislavas rundt 15.000 jøder til konsentrasjonsleire, hvor de fleste ble myrdet. Hele Slovakia ble okkupert av tyske tropper i 1944, og til slutt frigitt av den sovjetiske røde arme 4. april 1945. Kommunistpartiet tok da makten i gamle Tsjekkoslovakia i 1948 og i 1969 ble Bratislava hovedstaden i den slovakiske sosialistiske republikken, en av de to delstatene i det føderale Tsjekkoslovakia. 


Tsjekkoslovakia ble i mange år sett på som østblokkens «utstillingsvindu» for en vellykket kommunistisk styre - helt til soldater fra Sovjet, Bulgaria, DDR, Ungarn og Polen invaderte landet i 1968. Begrunnelsen for denne militære «spesialoperasjonen» var at Sovjet ville stanse de politiske reformene som ulmet i vesten og som de mente ville true hele det kommunistiske styresettet i Østblokken - altså ikke helt ulikt den situasjonen vi har med krig i dagens Europa. Etter kommunismens fall som et resultat av «Fløyelrevolusjonen» i 1989 ble Tsjekkoslovakia delt i to frie stater - Tsjekkia og Slovakia. Bratislava ble hovedstad i Slovakia og i 2004 ble Slovakia medlem av EU. 


Bratislava ble aldri bygget for å være en hovedstad og derfor er det nesten heller ingen pompøse bygg i byen. Men når det er sagt så ble Bratislava det politiske, kulturelle og økonomiske sentrum av Slovakia før det ble hovedstad. Det er fortsatt sete for den slovakiske presidenten og det slovakiske parlamentet.  Det første universitetet i Bratislava var «Universitas Istropolitana» som ble grunnlagt i 1465 av den ungarske kong Matthias Corvinus. Dette universitetet ble stengt etter at kongen døde i 1490. I dag er det flere andre universiteter, og mange museer, teatre, gallerier og andre kultur- og utdanningsinstitusjoner. Bratislava er også kjent for sine mange kreative bronsefigurer, Bratislava slottet og en liten, men utrolig pittoresk gamleby.Et særpreg i byen er den populære «UFO broen» over Donau. Den er bygget opp med et skråtårn og er visstnok verdens lengste bro som er bygget med en slik konstruksjon. Langt oppe i tårnet er det laget en restaurant som ser ut som en UFO, derav navnet UFO broen. Byen har 2 slott - et berømt som ligger inne i byen og et mye mer spennende som ligger like utenfor.


Slottet inne i byen (Bratislava hrad) ble restaurert for dronning Maria Theresia etter ev storbrann, men hun syntes det ble for lite og trangt og foretrakk heller slottene sine i Østerrike. Hun var av Habsburg slekten og gjorde seg bemerket med sitt engasjement for å forbedre helsesituasjonen og å sørge for en god utdannelse i sitt keiserrike - og det var ikke lite. Marie Theresia var nemlig dronning i Østerrike, Ungarn, Kroatia, Böhmen, Transylvania, Mantua, Milano, Lodomeria, Galicia, de østerrikske Nederlandene og Parma - og mens hun var opptatt med å styre alt dette rakk hun å få 16 barn.


Slovakia er på størrelse med Finnmark fylke og har omtrent like mange innbyggere som Norge. Her kan man (med litt planlegging) få opp til 9 års sammenhengende lønnet fødselspermisjon og arbeidsgiver er forpliktet til å ta deg inn igjen etter avsluttet periode.


Slovakia har og det største antall middelalderborger (182) og slott (425) i verden. Det er over 1.600 varme kilder, mer enn 6.000 naturlige underjordiske grotter og landet har 20 steder som står oppført på UNESCO verdensarv liste. I Norge har vi bare 8. 


Bratislava har og Europas billigste ølpris - her koster en halvliter øl mindre enn en halvliter vann. Med litt flaks kan du (kanskje) også finne en brukbar vin i samme prisklass og hvis ikke kan du alltid smake på nasjonaldrikken Borovicka.onsdag 21. september 2022

Esztergom, Komárom-Esztergom, HungaryEsztergom var den gamle hovedstaden i Ungarn fra ca. 1000 til 1350. Da flyttet kong Bela IV sin kongelige residens fra Esztergom til palasset i Buda (se Budapest).  Hovedsete for den Romersk-katolske kirken i Ungarn ble derimot værende i Esztergom. I den store og imponerende Esztergom basilikaen ligger også den største samlingen av kirkelig litteratur som er samlet i Ungarn. De offentlige byggene som ligger rundt basilikaen tilhører den ungarske høyesterett. 


Basilikaen i Esztergom - som er det største kirkebygget i Ungarn - er bygget i perioden fra 1822 til 1856, er tilegnet Jomfru Maria og Sankt Adalbert. Jomfru Maria burde være kjent, men Sankt Adalbert var opprinnelig biskop i Praha i ganske ung alder og han misjonerte i Ungarn og Polen. Han døde som martyr når ingen lenger ville høre på han, men før det fikk han æren av å ha kristnet Ungarn. 


Esztergom var opprinnelig en gammel romersk by som hadde navnet Solva, men det originale navnet var Stigonium. Dette er den eldste byen i Ungarn, selv om den gamle originale byen i dag ligger begravd under den litt mer moderne byen fra sen middelalder. Orgelet i katedralen er også litt spesielt. Restaureringen av dette startet i 1980 og er fortsatt ikke ferdig. Basilikaen har stått på UNESCO sin tentative verdensarv liste siden 1993.   

Noen fun facts til bruk i din neste quiz.....
Orgelet har hele 5 tangent bord og det har den største orgelpipen i Ungarn. Den minste pipen i orgelet er derimot bare 7 mm. tykk. Når restaureringen er ferdig vil orgelet være det største orgelet i Ungarn og de 3. største i hele Europa. Basilikaen er Europas 3. største kirkebygg. Kuppelen er 100 meter høy og kirkerommet er 118 meter langt. Altertavlen er dekorert med verdens største maleri i et stykke. For spesielt interesserte kan det også nevnes av etterklangen i kirkerommet er på 9 sekunder....


Budapest, Mygyarorszag, Hungary


Oppdatert 8. oktober 2022 ]


Budapest består egentlig to byer med forskjellig utvikling og forskjellig historiske preferanser. På vestsiden av Donau ligger Buda og på østsiden ligger Pest. Det var ikke bare navnene som skilte de to bydelene. Buda hadde i starten en germansk befolkning, mens de fleste innbyggerne i Pest var ungarere. Disse byene ble slått sammen til Budapest i 1873. Bydelen Buda ligger i et terreng med høye åssider, mens det på Pest siden er et relativt flatt landskap.
 
 
På slutten av 2. verdenskrig var de russiske styrkene i ferd med å presse tilbake den tyske/ungarske hæren. Under krigen vekslet Ungarns militærmakt mellom å sloss både sammen med og mot den tyske armeen og i krigens siste dager var Ungarn på nazistenes side. Fra desember 1944 til februar 1945 var byen helt beleiret av den Røde Arme og i løpet av denne perioden ble hele 80% av Budapest ødelagt av ulike bombetokt.
 
Ungarns mest berømte bygning ligger i Pest og er den ungarske parlamentsbygningen. De mange spirene og den imponerende kuppelen er godt synlig fra Buda siden av Donau. Bygningen er spesiell imponerende om natten. Den er opplyst i en gylden varm farge og over den majestetiske kuppelen flyr flaggermusene i store svermer i i varmen fra alle lampene. Kommer man nærme nok er de godt synlige når lyset er påslått.
 
 
Byggingen er inspirert av Houses of Parliament i London og ble påbegynt i 1885. Planen var at den skulle stå ferdig i 1896 - på 1000 årsfeiringen for markeringen av opprettelsen av staten Ungarn. Nå gikk det jo ikke dette helt etter planen og på tross av at det var over 1.000  bygningsarbeidere som jobbet kontinuerlig med bygget tok det 17 år å gjøre den ferdig. Hovedbygningen er 268 meter lang og 135 meter bred. Kuppelen er 96 meter høy og det er til sammen 691 rom og 29 trapper. Til byggingen gikk det med 40 mill. murstein og til utsmykninger ble det bruk 40 kg rent gull. Aircondition anlegget var en kjeller full av isklumper og luftekanaler herfra til de ulike etasjene. 


 Når var kanskje presset for å bli ferdig litt i overkant for allerede etter 23 år måtte staten starte med et omfattende  restaureringsarbeid siden arkitekten hadde valgt for billig og for dårlig steinmaterialer.   
 
 
På Buda siden av byen er det først og fremst slottet som ble bygget av kong i Bèla i 1247 som fanger oppmerksomheten. At kongen valgte å bygge sitt slott her har nok hatt en vesentlig betydning for at nettopp Budapest ble valgt som hovedstad i landet som den gang var kongeriket Ungarn.
 
 
Buda var i perioden mellom 1541 til 1686 en del av det Ottomanske riket og ble i denne perioden mer og mer orientert mot Islam. Dette likte pave Innocent XI svært dårlig og i 1686 organiserte han derfor et stort korstog for å kristne den stadig økende muslimske befolkningen. Dette korstoget er senere kjent som den Store Tyrkiske krigen (1686-1699). Dette var for øvrig første gang den russiske armeen var alliert med vestlige militærmakter. Pavens hær bestod av 75.000 soldater fra 11 ulike europeiske land. I tillegg var det en mengde frivillige som også slo seg sammen for å bidra i dette korstoget. Etter at Buda var gjenerobret - og nesten helt rasert - var det en stor tilflytting fra Tyskland. Først på 1900 tallet var det igjen ungarere som utgjorde flertallet av befolkningen. 


Langs Donau står det et sterkt minnesmerke over krigens grusomheter. Her ble det den 16. april 2005  satt opp 60 par sko i forskjellige størrelser til minne om de som ble skutt og drept av medlemmer i det fascistiske Pilkors partiet. De hadde makten i Ungarn i en kort periode fra oktober 1944 til januar 1945. Jøder ble hentet ut av sine hjem og ført ned til elven. Der fikk de valget om å selv hoppe ut eller å bli skutt. 

Det var ikke bare 60 personer som ble drept i på denne måten i disse vintermånedene. Til sammen ble over 80.000 ungarske jøder og rom familier henrettet mens partiet satt på makten. De 20.000 menneskene som ble skutt langs elven måtte la skoene stå igjen på elvebredden. Sko var mangelvare og de ungarske nazistene og fascistene tok enten skoene selv eller solgte dem videre. De som ikke ble skutt ble transportert til en av konsentrasjonsleirene i området - der de aller fleste senere forsvant.

Dette er ikke det eneste eksempelet på brutaliteter i Ungarsk historie. Den 23. oktober 1956 var det opptøyer blant studentene ved universitetene i Budapest. Samme måned beordret Sovjet invasjon i Ungarn for å få slutt på protestene som var rettet mot kommuniststyret. Da Sovjet armeen kom med sine tanks til plassen utenfor parlamentet var det fullt av folk som protesterte mot invasjonen og mot soldatene fra Sovjet. Da kjørte tanksene bare rett gjennom folkemengden uten å ta hensyn til som ble truffet og knust. Flere av de som kom seg unna ble skutt av soldatene. Opptøyene spredde seg raskt til resten av landet resultatet var at regimet til slutt ble felt. 5.000 ungarere ble drept under disse opptøyene og nesten 500.000 ungarere måtte flyktet landet.   

23.863 dager etter at invasjonen i Ungarn startet skjer akkurat det samme i Ukraina…..var vi ikke kommet lenger i løpet av disse 64 årene?

Visits: 2016 & 2022 

Visegràd, Közêp-Magyarorzäg, Hungary


Visegràd ligger langs Donau, nord for Budapest og helt nord-øst i Ungarn. Elven Donau er ca. 2.850 km lang og det er bare elven Volga i Russland som er lenger i hele Europa. I området ved Visegràd går elven langs krateret (eller en kaldera som det egentlig heter) etter den 15 millioner år gamle vulkanen Keseûs. Før dette renner Donau stort sett møt øst - som den eneste store europeiske elven som gjør dette - men etter den skarpe svingen ved Visegràd endres retningen på elven slik at den renner videre sørover. På sin vei fra Scwarzwald i Tyskland til Donau deltaet ved Svartehavet renner elven gjennom 10 land (Tyskland, Østerrike, Slovakia, Ungarn, Kroatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova og Ukraina). På denne strekningen passerer den også 4 hovedsteder (Beograd, Bratislava, Budapest og Wien.). 

Etter Mongol invasjonen i 1421 ble det meste av byen Visegràd  og store deler av Europa forøvrig lagt i ruiner av restene etter Batu Kahn's hær. Batu Kahn må ikke forveksles med Djengis Kahn som da allerede hadde vært død i 200 år. Batu Kahn var barnebarnet til Djengis Kahn.

Mellom 1350 og 1400 var faktisk lille Visegràd regnet som hovedstaden i Ungarn. Etter dette ble hovedstaden igjen flyttet til Buda på vestsiden av Budapest (se egen beskrivelse). Etter at Ungarn ble invadert av muslimer ved slaget i Mohacs i 1526 fikk byen mindre og mindre betydning. I dag er det under 2000 fastboende og byen lever for det meste av turisme.

På fjellsiden ved Visegràd var det optimale forhold for å etablere både en grensestasjon og en tollstasjon som kunne kontrollere trafikken på elven. Restene etter borgen på toppen av fjellet, grensemuren ned til elven og den store grensestasjonen nederst står der fortsatt på vestsiden av elven. En tilsvarende konstruksjon var det og en gang på østbredden, men den er nå borte. Kanskje var deler av disse murene også deler av et forsvarsverk tenkt til bruk hvis det skulle komme flere turister på besøk fra Mongolia

Dette smale svingete område av elven kalles også "Donau svingen" eller "Donau kneet"


mandag 19. september 2022

Wien, Austria

[ Oppdatert 4. oktober 2022 ]


Wien er nok en av de rikeste byene i Europa. Bygningene er monumentale og tilsynelatende er hele byen fokusert på kulturlivet - kanskje ikke så merkelig når man vet at mange av de klassiske storhetene som Leopold og sønnen Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Joseph Hydn og Franz Shubert har bodd her. 

Helt siden Habsburger familien regjerte i Østerrike har det blitt bygget monumentalt, enten det gjelder palass for overklassen, katedraler for folket eller bygg for skoler, administrasjon og forvaltning.

Et av de mest kjente byggverkene er sommerpalasset til Habsburgerne - "Schönbrunn". Dette slottet regnes som en av de største og viktigste kulturskattene i Østerrike. Om du ikke har sett det i virkeligheten så har du sikkert sett det under balettinnslagene i nyttårskonsertene på NRK. Dette betydelige byggverket er altså "hytten" som Habsburger familien brukte for å slappe litt av fra et travelt hverdagsstress. 

Keiserinne Marie Theresia var opprinnelig dronning av Ungarn og levde mellom 1717 og 1780. Hun ble gift med Frans I Stefan som var tysk-romersk keiser i Toscana, født i Nancy i Frankrike og levde mellom 1708 og 1765.

Opprinnelig var det keiser Maximillian som anekterte dette områdene ved Schönbrunn midt på 1500 tallet. Han hadde et mål om å etablere en zoologisk hage der det ville vær mulig å bevare og vise truede dyrearter til etterslektene. Området ble til "Tiergarten Schönbrunn" og denne dyrehagen ligger fortsatt i parken rundt slottet. Det første og opprinnelige palasset her ble ødelagt av tyrkiske soldater under en langvarig okkupasjon. Dette ble så ramponert at det ikke kunne reddes og i 1696 ga Keiser Leopold I beskjed om at det skulle rives for å gi plass til et nytt palass.

Han hadde derimot ikke spesielt godt utviklet estetisk sans og bygget ble et stort rot med blanding av allverdens stilarter. Marie Theresia derimot var litt bedre bevandret i byggestiler og tok derfor kontroll over byggingen. Hun ga oppdraget til arkitekten Nicolo Pacassi som fikk fjernet rotet og bygget opp det nye palasset i en gjennomført rokokko stil.

Det er en imponerende bygningsmasse, men også et imponerende hageanlegg som er bygget opp rundt diagonale linjer i terrenget foran selve palasset. For ikke å snakke om den spesielle dyrehagen med relativt eksotiske dyr. Noe skulle man jo fordrive tiden med. 

Her regner man med at både Hitler og Stalin vandret rundt i disse hagegangene hver gang de besøkte Wien. Det sies at de faktisk kan ha passert hverandre i parken uten å vite om hverandre. I tillegg ble også slottet brukt under det ikoniske møtet mellom John F. Kennedy og Nikita Khrusjtjov i 1961.


Fra hovedhuset ser man mot den berømte Neptune fontenen og på toppen av denne står det et byggverk som heter "Gloriette". Det ble bygget med en spesiell hensikt og det var er at Habsburgerne skulle kunne innta sin kopp med ettermiddags tea under tak - altså er det en hageterminal. I dag kan hvem som helst drikke tea her - hvis du finner et ledig bord og en butler i sjakklett. Uansett om du vil drikke tea eller et glass Champagne er det verd turen opp bakken for å få overblikk over slottet og hagen. Herfra ser man også ned på et imponerende bygg som kalles Palmepaviljongen. Dette er rett og slett et gigantisk innendørs hageanlegg.


Har man et sommerhus som dette så finnes det også en historie om logistikken  som måtte tilrettelegges når familien skulle flytte fra palasset i sentrum og ut hit. Det ble bygget egne avenyer som var brede nok til hestefølget og skuelystne langs veien. Habsburgerne var ganske kokette og turen fra slottet i sentrum og ut til Schönbrunn ble fort en "jippo" for familien. Veiene var til daglig i bruk for den almene befolkningen, men straks det ryktes at en av Habsburgerne varslet sin ankomt ble gatene umiddelbart ryddet og klargjort for kongelig transport. Her kan man jo bare se for seg det reisefølge med vakter og tjenere som skulle til for å betjene en enkel Habsburger. Etter at det østerrikske monarkiet falt i 1818 ble eiendommen overtatt av staten og i dag står den på UNESCO's liste over verdensarven.   


Men det var jo ikke bare Habsburgerne som hadde råd til å bygge store slott (på fellesskapets regning). Et sted som også er verd et besøk er slottet Belvedere. Dette skulle være den "leiligheten" Francois-Eugene av Savoia-Carignan - også kjent som Prins Eugene av Savoy (1663-1736) - hadde i sentrum av Wien. Denne Prinsen av Savoy ble først og fremst kjent gjennom hærtoktene mot Spania og seieren over Ottomanerne ved slaget på Zenta. På denne måte ble det både gitt høy annerkjennelse og fyldige omtaler i de østerrikske historiebøkene.

Byggingen av slottet startet i 1712 og ble ledet av arkitekten Johann Lucas van Hildenbrandt som står bak flere monumentale bygg i Wien. Da palasset stod ferdig ble det innviet som et sommerpalass for den omtalte prinsen. Den nedre etasjen består av store marmorkledde haller og flere gullbelagte bedoarer, dette skulle prinsen bruke som sin bolig. De øvrige etasjene skulle tilrettelegges som representasjonslokaler. Og bare for å gjøre litt ekstra stas på prinsen så donerte Keiserinne Marie Theresia like godt hele den delen av statens kunstsamling som stod i Viennese Stallburg til slottet Belvedere. Det kunne hun gjøre fordi hun var en av de mektigste herskerne i Europa i sin levetid. Det fortelles at Joseph II hadde en viss påvirkning her og hvis du nå lurer på hvem han  egentlig var så var det sønnen til Marie Theresia og ektemannen Keiser Frans I Stefan. Keiserinnen var tysk og hennes fulle navn var Maria Therese Wallbyrga Amalia Christina.


Nå består ikke Wien bare av gamle bygninger. På motsatt side av Donau ligger den moderne bydelen. Her finner du kontor for de aller fleste multinasjonale selskapene i verden, de største bankene og de mest kjente hotellkjedene. Personlig tar jeg heller en tur innom Stephan domen som ikke unaturlig ligger midt på Stephan Platz og som virkelig dominerer mer enn glassfasadene i den moderne bydelen. Katedralen er en romersk-katolsk kirke, bygget i gotisk stil og viet til Stefanus. Han regnes som "den første martyr". Man startet byggingen i 1147 og kirken stod ferdig i 1340 altså knappe 200 år senere. Tårnet er 139 meter høyt og er synlig over store deler av byen. Når man ser på dette byggverket i dag så er det lett å undres på hvordan de greide å festet spiret på toppen av det spisse tårnet og hvor mange som kanskje falt ned og omkom i forsøket. Komponisten Joseph Hydn var ofte i katedralen, som fast korgutt for biskopen var det her han traff på musikken.


En mer ekstrem arkitekt i Wien var Friedrich Hundertwasser. I motsetning til de gamle byarkitektene som tegnet med linjaler så tegnet ikke han en eneste rett strek. Hans kjennemerke var buer og bruk av sterke farger og i følge arkitekten ville det gi beboerne i hans hus et mye bedre liv. 
Midt i Wien står det et glimrende eksempel på hans byggestil. I dette kvartalet er det ingen leiligheter som er like eller i samme farge. Like ved er det et eget museum som viser Hundertwassers kunst og eksempel på hans byggerier. Dette heter "KunstHausViena" og er det eneste i sitt slag som viser eksempel fra Friedrich Hundertwasser arbeider.  

Og til slutt el liten avklaring....
Hvis du tenker at dette innlegget er litt tendensiøst med tanke på kritikk av datidens føydalsamfunn, så er det helt riktig. Situasjonen har derimot forbedret seg betraktelig. I Wien bor det ca 1,5 mill. innbyggere i sentrum av byen og staten har bygget (og eier) 300.000 boliger for 500.000 mennesker slik at flest mulig skal ha mulighet til å bosette seg her. Det betyr at 1/3 av byens befolkning blir tilgodesett med billig bolig, bokostnaden - altså husleien - for en slik bolig er nemlig bare 1 EUR pr. dag. 

Wien er nok en av de flotteste byene i Europa. Skal man bare velge en enkelt by - i tillegg til Roma og Carcassonne - så må det bli Wien. Reisetipset er derfor ikke bare å reise til Wien, men å bli der lenge.

Visits: 2019 & 2022

   


Pannohalma, Gyôr-Moson, Hungary


Benedictinerklosteret i Pannohalma ble påbegynt av munker i år 996. Dette klosteret hadde en viktig funksjon den gang Ungarn og resten av Europa ble kristnet. I senere tider er det benyttet som militært anlegg og da Ungarn feiret sitt 1000 årsjubileum for samlingen av landet ble det reist et stort militært minnesmerke ved det gamle klosteret. Klosteret er en av de 8 stedene i Ungarn som står på UNESCO verdensarvliste.

Klosteret i Pannohalma er fortsatt en betydelig vinprodusent og her produseres både hvite, røde og roseviner i stort volum. Vinene fra Pannohalma kritiseres på linje med viner fra Tokaj, Eger, Buda og andre tilsvarende ungarske viner. Ungarn produserer årlig nesten 500 millioner liter vin. 

Schloss Schönbühel, Niederösterreich, Austria

 


Slottet Schönbühel ligger på en høy klippe like ved landsbyen Schhönbühel langs Donau. Man tror at det en gang stod et romersk fort her før greven  Marchwardus de Schoenbuchele startet byggingen av slottet på 1200 tallet. Det var i privat eie helt til de siste etterfølgerne etter Marchwardus  ble kastet ut. Slottet ble da overtatt av klosteret i Melk som både eide og styrte slottet frem til 1396. Etter dette har det blitt solgt gjentatte ganger, men bare til eiere innenfor den høyverdi adelen i det gamle Østerrikske keiserriket. 


Stift Melk, Niederösterreich, AustriaByen Melk ligger der elven med samme navn renner ut i Donau - helt vest i Wachau dalen. Dette området er det mest berømte vindistriktet i Østerrike og står også oppført på UNESCO liste over verdensarven. For å gi en pekepinn på klosterets dimensjoner så er sørfløyen av bygget 320 meter lang.


Historien om klostreret i Melk startet allerede i år 831. Den gangen var navnet Medilica. I år 976 bosatte grev Leopold I av Østerrike seg i Melk og han startet byggingen av slottet over byen. Noen titalls år etter dette ble området rundt dagens Melk kalt Ostarichi - som videre ble starten på det tyske navnet ÖsterreichSenere regjerte grev Adalbert «den seierrike» i Melk til han døde i 1055. Etter han kom grev Leopold II til makten. Og det var Leopold II som i 1089 ga hele slottet med alle dets eiendommer og enorme verdier til benediktiner ordenen fra Lambach. Siden den gang har det vært et levende kloster i Melk. Klosteret - som heter «Stift Melk» og som gjennom flere hundre år med bygging og modernisering fikk sitt barokke stil - regnes i dag som et av verdens mest berømte kloster. I dag bor og praktiserer fortsatt 22 munker ved klosteret.Allerede på 1200 tallet opprettet benediktiner munkene en egen klosterskole og et eget bibliotek. I dag inneholder dette biblioteket over 300.000 titler. Biblioteket er blant de best bevarte i verden. Klosteret fikk tidlig tette forbindelser med humanistene fra flere  universitet som allerede var opprettet i Wien. Det er en religiøs skole for både gutter og jenter mellom 11 og 19 år ved klosteret. På denne skolen er det over 900 elever. Undervisningen er ikke bare katolsk, men tar høyde for alle verdensreligioner.


I 1227 fikk Melk handelsprivilegier og med sin plassering langs det som den gang var  «hovedveien» for varetransport ble Melk et betydelig knutepunkt for trafikken på Donau, men det var først i 1889 det lille samfunnet fikk byrettigheter. Rundt 1500 var det en periode ned et relativt utsvevende liv i hele samfunnet, noe som også gikk på bekostning av munkenes bønne lesing. De prioriterte rett og slett heller å sitte på byens bierstube før bibellesning i reflektoriet på klosteret. For å rydde opp i dette og for å få munkene tilbake på riktig spor ble det til slutt satt i gang en av de mest betydningsfulle og omfattende kloster reformene i hele middelalderen. Dette gjaldt også for munkene i Melk og reformen ble da også kalt «Melk reformen». Men historien om Melk har også sine skyggesider. Den 21. april 1944 ble det åpnet en avdeling av konsentrasjonsleiren Mauthausen-Gusen i Melk. Denne konsentrasjonsleiren besto av flere leirer rundt de 2 landsbyene Mauthausen og Gusen i Østerrike og Passau i Tyskland (se egen beskrivelse) og flere av disse var bygget som lange tunnel system under jorden. Hoveddelen av disse leirene var i bruk fra 1938 og til få dager før Tysklands kapitulasjon i mai 1945. Avdelingen i Melk ble stengt ned den 15. april 1945. Mauthausen-Gusen var dermed en av de første tyske konsentrasjonsleirene som ble opprettet og en av de siste som ble stengt ned. Fangene måtte utføre straffarbeid i den tyske militærindustrien. Man antar at det har vært 190.000 fanger i Mauthausen-Gusen leirene og at over 90.000 av disse ble drept i fangenskap. Deler av disse konsentrasjonsleirene er i dag åpnet som museum.Gottsdorf, Niederösterreich, Austria


Hvorfor denne lille byen langs Donau har fått det eiendommelige navnet Gottsdorf er litt uklart, men teller man antall synlige kirkespir så blir det litt mer forståelig. Et av de første kraftverkene som ble bygget langs Donau (1964-59) er like i nærheten - mellom Gottsdorf og Melk. Da dette ble bygget var det med 7 turbiner og en stor dobbel sluse. 

Det største kraftverket i Donau ble bygget rundt 1970 og ligger ved «Jernporten» på grensen mellom Serbia og Romania. Vannmagasinet over kraftverket er 150 km. langt og anlegget består av en 60 meter høy demning med tilhørende sluseanlegg.


Som en del av dette kraftverket ved Gottsdorf og Melk ble det også laget en bro som gjør det mulig å krysse Donau og denne broen brukes ofte av de som velger å sykle langs elvebredden. Vil du vite mer om disse sykkelveiene langs Donau så heter de Eisenwurzenweg og Jacobsweg.

Det formelle navnet på denne dorfen er egentlig Persenbeug-Gottsdorf og på en høyde over elven ligger også Persenbeug slottet som er et av veldig få slott i Østerrike som fortsatt er i privat eie av Habsburgernes etterfølgere.