onsdag 4. juli 1979

Noordzeekanaal, Noord-Holland, NetherlandDen første kanalen fra havet og inn til Amsterdam startet ved havnebyen Helden i nord og gikk 75 km. sørover til Amsterdam. Den var konstruert slik at seilskipene som kom over havet uten motorer ikke kunne seile egenhendig gjennom kanalen. Den første båten etter at kanalen åpnet var fregatten «Bellona» og den ble trukket gjennom kanalen av 12 hester.


Dette var tungt og tidkrevende så løsningen ble i første omgang å la seilskipene ligge i havnen ved kysten og heller laste om varene til mindre og lettere kanalbåter som kunne ta frakten inn til Amsterdam. Men dette var heller ikke helt problemfritt fordi vannstanden på innsiden av dikene kunne varierte så mye at kanalen til tider ble for grunne for båttrafikk. Da måtte man bruke noen spesielle flåter (såkalte «skips-kameler») som ga ekstra oppdrift slik at båtene kunne «løftes» over de grunne  områdene.Det hele ble til slutt såpass komplisert at man heller valgte å grave ut en helt ny kanal som både kunne åpne for større båter og som kunne styre tidevannet over dikene ved hjelp av sluser. Det ble da satt en strek i kartet på den korteste avstanden mellom Amsterdam og IJmuiden ute ved kysten. Da denne «nye» kanalen stod ferdig i 1924 kunne man ta større fraktefartøy helt inn til havnen i Amsterdam og videre opp i Rhinen via Amsterdam-Rhein Kanal. Vannet ble drenert ut via sluser og gjennom Europas største pumpeanlegg slik at man fikk kontroll med grunnvannet på innsiden av dikene.


Da den «nye» kanalen skulle bygges var det ingen entreprenører i Nederland som ville påta seg dette store oppdraget så jobben gikk til et engelsk selskap. De gravde ut kanalen for hånd og det tok 11 år å få den ferdig. Arbeidet foregikk under svært kummerlige forhold der arbeiderne bodde tett i små hytter bygget av kvister, drivved, torv og halm og hvor sykdom, slagsmål og alkoholmisbruk en del av hverdagen.Da kanalen ble åpnet i 1929 var det den gangen med verdens største sluse. I dag er  det Kieldrecht slusen på vei inn til Antwerpen i Belgia som er verdens største sluse. Den er 500 meter lang og 68 meter bred. Og når vi snakker om store sluser så ligger Europas høyeste sammenhengende sluseanlegg faktisk i Norge og det er med en løftehøyde på 39 meter. Dette er ved Brekke i Haldenvassdraget. Europas høyeste slusekammer er ved Carrapatelo dammen i den portugisiske delen av Douro dalen. Den løfter båtene 35 meter i ett slusekammer. Det som derimot imponerer aller mest er tross alt verdens største skipsheis som ligger ved demningen «De tre kløfter» I den kinesiske Yangtze elven. Dette er et av verdens største damanlegg. Heisen har en løftehøyde på 113 meter og kan ta båter på 3.000 brutto register tonn (brt).


Men tilbake til Nederland…..

Bygging av den første kanalen ble altså igangsatt av kong Willem I. Hans sønn Willem II var ikke spesielt opptatt av gravingen, men han brukte mye av sin tid til å slå ned den belgiske revolusjonen. Sønnen hans igjen var Willem III som fikk  bygget den nye kanalen som (etter litt modernisering) brukes i dag. Han fikk ingen sønner, men en datter som ble til dronning Wilhelmina - så konklusjonen må bli at det på tross av en kompliserte familieforhold så har det nederlandske monarkiet ikke vært spesielt kreative når det gjelder valg av navn i arverekkefølgen.mandag 2. juli 1979

Groningen , Netherland

Allerede på 1300 tallet var Groningen et betydningsfullt handelssenter i Nederland - faktisk så betydningsfullt at Groningens dialekten ble den vanligste i hele landsdelen. I 1536 slo byen seg sammen spanskekongen Charles V for å bli underlagt Habsburger slektens styresett. Charles var en hellig romersk keiser og konge av Spania. Dette ble det bråk av, men først i 1594 ble byen gjenerobret av Nederlandske og Engelske soldater. Resultatet ble at Groningen igjen ble en del av det da var en Nederlandsk republikk. Universitetet i Groningen ble grunnlagt allerede i 1611 og der ble det allerede den  gang undervist i medisin, teologi, filosofi og nasjonale lovverk.

Teksten er oppdatert 2022 - bilder kommer seneresøndag 1. juli 1979

Haarlem, Noord-Holland, Netherland

Haarlem ligger bare 16 km. utenfor Amsterdam og har en historie som går lengre tilbake enn hovedstaden. Med 150 000 innbyggere er den fortsatt hovedstaden for regionen Noord-Holland. Her ligger det eldste registrerte huset i Nederland - det er Teylers Museum og i dette museet er det en unik samling av kunstverk. Det finnes også et annet museum i Haarlem som heter Frans Hals Museum. Her er det samlet verker av flere kunststudenter som startet sin karriere nettopp i denne byen.

Teksten er oppdatert 2022 - bilder kommer senere