mandag 30. juni 2008

Sandnessjøen

Sandnessjøen ligger under fjellet Dønnamannen som rager 858 m.o.h. Her finnes nok Helgelandskystens mes estetiske brospenn. På gården Sandnes bodde vikinghøvdingen Torolv Kvedulvsson. Han var Harald Hårfagres skatteoppkrever hos samene, men han ble for mektig for kongen og måtte derfor bøte med livet. I 1989 ble det reist en statue av Peter Dass på byen torg. Olje- og gassfeltet Norne ligger rett vest i havet.