mandag 2. juli 1979

Groningen , Netherland

Allerede på 1300 tallet var Groningen et betydningsfullt handelssenter i Nederland - faktisk så betydningsfullt at Groningens dialekten ble den vanligste i hele landsdelen. I 1536 slo byen seg sammen spanskekongen Charles V for å bli underlagt Habsburger slektens styresett. Charles var en hellig romersk keiser og konge av Spania. Dette ble det bråk av, men først i 1594 ble byen gjenerobret av Nederlandske og Engelske soldater. Resultatet ble at Groningen igjen ble en del av det da var en Nederlandsk republikk. Universitetet i Groningen ble grunnlagt allerede i 1611 og der ble det allerede den  gang undervist i medisin, teologi, filosofi og nasjonale lovverk.

Teksten er oppdatert 2022 - bilder kommer seneresøndag 1. juli 1979

Haarlem, Noord-Holland, Netherland

Haarlem ligger bare 16 km. utenfor Amsterdam og har en historie som går lengre tilbake enn hovedstaden. Med 150 000 innbyggere er den fortsatt hovedstaden for regionen Noord-Holland. Her ligger det eldste registrerte huset i Nederland - det er Teylers Museum og i dette museet er det en unik samling av kunstverk. Det finnes også et annet museum i Haarlem som heter Frans Hals Museum. Her er det samlet verker av flere kunststudenter som startet sin karriere nettopp i denne byen.

Teksten er oppdatert 2022 - bilder kommer senere