onsdag 25. juni 2008

KautokeinoKautokeino kommune er Norges største i areal, 9704 km2, omtrent det samme som fylkene Oslo, Akershus og Østfold til sammen. Av dette arealet er det 640 kvadratkilometer med produktive fiskevann fordelt på rundt 10 000 forskjellige vann. Befolkningstettheten er 0,3 innbygger pr. km2. Kommunen ligger lengst sør på Finnmarksvidda, og er et av landets mest nedbørfattige områder, med subarktisk klima. Det er stabile kalde vintre og varme somre. Solen er under horisonten i ca. 7 uker i året. To av målepunktene i Struves triangelkjede står på Luvdiidcohkka og på Baeljasvarri ved Kautokeino. Denne kjeden strekker seg fra Svartehavet til Finnmark og går gjennom 10 land. Helle triangelkjeden står oppført på UNESCO's liste over verdensarven.