fredag 27. juni 2008

Grense Jacobselv

Kong Oscar var konge av Sverige 1872–1907, konge av Norge 1872–1905 og samtidig hertug av Östergötland. Kong Oscars II's kapell ligger langs grenseelven som går mellom Norge og Russland på østsiden av Kirkenes. I tidligere tider var det til stadighet konflikter mellom lokale fiskere på begge siden av grensen og i steden for å bygge sjømerker som markerte grenselinjene, ble det bestemt at det heller skulle settes opp et kapell for å forene de stridende partene. Kong Oscar II ville at hans navn skulle huskes i nord og ga derfor kapellet sitt navn.