torsdag 26. juni 2008

PasvikdalenPasvikdalen strekkes seg sydover som en kile mellom Russland og Finland. Glisne furuskoger over slake åser, blinkende vann og tjern og vide myrer. Et landskap som har ligget urørt fra tidenes morgen, der naturens egen rytme har hersket. Furuskogen på grensa mot Finland og Russland er et av landets største gjenværende urskogsområder, og en flik av den sibirske taigaen. Her er mange østlige arter av både planter og dyr som er sjeldne eller ukjente ellers i landet. Dyrelivet er rikt i Øvre Pasvik, med innslag av taigaarter som for eksempel lappspissmus. Av større pattedyr finnes det mye elg, og også tamrein på vinterstid. Bjørn yngler årlig i området, og Pasvikdalen har Norges tetteste bjørnebestand. .