lørdag 28. juni 2008

Hammerfest

Hammerfest har i alle år blitt betraktet som verdens nordligste by. Byen ligger på samme breddegrad som de nordligste områdene i Sibir, Kanada og Alaska. Allerede i 1789 fikk stedet status som kjøpstad og de 40 innbyggerne ble fritatt for skatt. Den engelske fastlandsblokaden av Napoleon strakk seg faktisk helt opp til Hammerfest. Finnmark fikk kjøpe korn fra Russland og engelskmennene ville ha en slutt på dette i isoleringen av Norge og Danmark. Befolkningen økte først til 350 innbyggere etter at Napoleonskrigen ble avsluttet. I dag bor det ca. 7 000 mennesker i Hammerfest. I 1891 fikk byen elektrisitetsverk og kunne da - som den første byen i Norge - koble til elektriske gatebelysning. Nå finnes det også et tidevannskraftverk i Kvalsundet øst for byen. Hammerfest var pga sin strategiske beliggenhet tysk flåtebase i perioden 1949-44 og hele byen ble deretter fullstendig rassert av general Rendulic i 1944. Et av målepunktene i Struves triangelkjede står på Fuglenes ved Hammerfest. Struves triangelkjede står på UNESCO's liste over verdensarven.