onsdag 25. juni 2008

Karasjok


Karasjok kommune er Norges nest største kommune i utstrekning med et areal på 5 464 km². Innbyggertallet i Karasjok var i 2005 på 2 870 personer. Viktige næringer er reindrift og jordbruk med tillegg av utmarksnæringer som jakt og fiske. I dag er Karasjok "samenes hovedstad" og her ligger også Sametinget. Rundt 80 % av kommunens innbyggere er samisktalende, og samisk og norsk er likestilte som forvaltningsspråk. Karasjok har fått navnet etter elva som renner gjennom kommunen, Kárášjohka. Navnet johka er samisk og betyr elv, mens karas kommer trolig fra samisk og betyr trefat, eller fra finsk (kara) som betyr buktende - den buktende elva.