lørdag 20. mai 1995

Åland, Pohjanlahti, Finland

 


Åland er en stor øygruppe som ligger i Østersjøen, midt mellom Sverige og Finland. Hele dette samfunnet består av over 6.700 øyer. Befolkninger er på ca. 30.00 mennesker. Åland er en autonom finsk republikk, men språket er svensk. Skjærgården er enorm og mot Finland går den nesten sammen med skjærgården utenfor Åboland. Det er ikke uten grunn at dette kalles «Skärgårdshavet».

Hovedstaden på Åland heter Mariehamn. Navnet kommer fra den tiden da hele Finland var russisk landområder. Byen fikk navnet Mariehamn etter navnet på konen til den russiske tsar Aleksander II av Russland, konens navn var Maria Aleksandrovna. Russerne hadde bygget et festningsverk ved Bomarsund på den største øyen som heter Faste Åland, dermed ble det naturlig at hovedstaden ble liggende her.

Øygruppen var egentlig svensk på 500 tallet. Rundt 1809 ble hele øygruppen avstått fra Sverige til Russland. Dette var nok litt av årsakene til at det under Krimkrigen ble utkjempet flere sjøslag mellom England og Frankrike på den ene siden og den russiske flåten på den andre siden.  Under fredsforhandlingen etter Krimkrigen ble det bestemt at Åland skulle være en demilitarisert sone uansett nye kriger. Dette ble stadfestet under både den første og andre verdenskrigen.

I dag består lille Åland av 16 ulike kommuner. Den minste kommunen er Mariehamn, men dette er det stedet med den størst befolkningstettheten. Over 40% av alle innbyggerne på Åland bor i den eneste byen på øyene. Den kommunen med færrest innbyggere er Sottunge. Her bor det bare drøyt 120 mennesker. Åland har med andre ord ikke blitt utsatt for den samme ivrige kommunesammenslåingen vi ser i resten av Norden.