lørdag 6. juli 1985

Dalsland kanal, Värmland, Sverige


Dalsland kanal er mest berømt for at veien, kanalene og jernbane krysser hverandre på et lite begrenset område. Nederst renner elven, deretter kommer kanalen, så er det jernbanen og tilslutt broen som fører bilveien over det hele. Dalsland kanal er 26 mil lang, men det er bare en strekning på 1 mil som er kunstig utgravd. Resten består av naturlige innsjøer og vassdragene mellom disse.

Dalsland kanal går fra Vänern i Värmland og det første man treffer på er slusen mellom Vänern og Svanefjorden. Her ligger også en av de tradisjonelle  slusekafeene som man finner langs flere svenske kanaler. Det er bare 1 slusekammer i Dalsland kanal og høydeforskjellen er på 1 meter, men det er nok til at man ikke ville ha kommet opp stryket med båt uten denne slusen. Slusen I Dalsland kanal har samme størrelse som slusene i Gøta kanal og dette ble gjort for at kanalbåtene som ble brukt her også skulle kunne benyttes til frakt på hele Gøta kanal - både vestover til Gøteborg og østover til Stockholm. 


De slusene som ble laget her og i Gøta kanal var forøvrig en fot eller to kortere enn de krigsskipene som Russland hadde stasjonert i Østersjøen. Dermed ble disse innestengt i Østersjøen. Nå var det mulig å seile rundt Skåne (som den gang var dansk), så her var det Danmark som kontrollerte skipstrafikken og dermed kunne kreve toll for å slippe gjennom Storebelt.


Det var ganske vanlig at det vokste opp ulike industrier langs kanalene og disse lå ofte ved de mange sluseportene. Ved denne slusen i Dalsland kanal er det - med unntak av en liten ubetydelig terpentin fabrikk - ingen spor etter noen andre industrier.I 1938 ble det bygget en ny havn i Köpmannehamn. Planen var at mindre kanalbåter skulle kunne seile opp Dalsland kanal og at denne skulle «kobles sammen» med Haldenvassdraget i Norge. Denne planen ble det derimot aldri noe av - hovedsakelig på grunn av utbruddet av 2 verdenskrig.  Da krigen var over var det billigere å frakte varer på jernbane enn på kanalbåter. I tillegg lå havnen i Vänern ute på en øy uten fastlandsforbindelse. Rundt 1950 var det slutt på kommersiell drift av havnen og siden den gang har den blitt brukt som gjestehavn for fritidsbåter.