torsdag 26. juni 2008

Inarijärvi, Lapland, Finland

Inarijärvi (på norsk: Enaresjøen) er det 3. største innsjøen i Finland. Sjøen er på 1 040 km2, er fiskerik og har over 3 000 øyer. Den ligger helt nord i Lappland og nord for Polarsirkelen. Sjøen ligger på 118 meter over havnivå og er regulert med via kraftstasjonen Kaitakoski i Rusland. I sjøen ligger den berømte øyen Hautuumaasaari. Her ble det i oldtiden anlagt en spesiell samisk gravplass og en stor offerplass som ble brukt av urbefolkningen. Langs breddene beiter flokker med reinsdyr.