lørdag 28. juni 2008

Skjervøy

Sør for Lopphavet ligger Skjervøy (ca. 2 900 innbyggere) som en lun fiskehavn. Her har det vært et tradisjonelt handelssted som lenge var eid av en famile. Ennå snakkes det om Skjervøykongen, Christian Michelsen Hegglund, som levde for over 300 år siden. Han er bl.a. omtalt av Peter Dass. Skjervøy var også det første stedet "Fram" kom til etter Nansens Nordpolekspedisjon i 1896. Nansen og Johansen hadde forlatt "Fram" i ishavet og hadde selv ankommet Vardø en uke tidligere. Her finnes det også fornminner etter en gammel samisk bosetning som kan dateres helt tilbake til steinalderen. Skjervøy ligger like nord for utløpet av Lyngen, mest kjent for Lyngsalpene som har vært et internasjonalt klatreparadis i årtider. Lyngen danner også en naturlig grense for tyskernes ødeleggelser ved kapitulasjonen i 1944.