mandag 23. juni 2008

Engenbreen

Sør for Holandsfjorden ligger Svartisen på omtrent 1200 - 1400 moh. Engenbreen er et brefall av denne som ender opp Engabrevannet (7 moh). Midt i brefallet flytter isen seg med over 1 meter i døgnet og i 1910 dekte denne brearmen hele vannet nedenfor. Ikke langt herfra, på 1070 moh. ligger turisthytten Tåkeheimen (Bodø og Omegns Turistforening) og fjelltoppen Helgelandsbukken på 1454 moh. Under brefallet går det flere tuneller som samler og fører smeltevann frem til Svartisen Kraftverk. Under selve breen, på ca 600 moh. og under et 200 meter tykt islag, ligger Svartisen Subglasiala Observatorium. Dette er det eneste stedet i verden hvor man kan ta prøver fra de nederste islagene samtidig som man kan studere isens bevegelse og errosjon på fjellet.