søndag 12. juni 2022

Fleringe Blå Lagune, Fårö, Gotland, Sweden


Den blå lagunen på Fårö er et resultat av et gammelt og nedlagt steinbrudd for utvinnings av kalk. Det ble etablert som Ahrs bruk i 1650. Da gruvedriften opphørte i 1990 ble krateret fylt opp med vann og området gjort om til et rekreasjonsområde. Navnet kommer av den spesielle dypblå fargen på vannet i bassenget. I tillegg skal visstnok temperaturen på vannet være flere grader høyere enn i havet like utenfor. 

Det finnes et utall slike «blå laguner» i verden. En av de mest kjente er kanskje den som ligger midt i et industri område med termiske kraftverk på Grindavik utenfor Reykjavik på Island (se egen beskrivelse) og en av de minst kjente er nok en frisørsalong med samme navn som ligger midt i Trondheim. Hvorfor Frisørsalongen har tatt akkurat dette navnet er ukjent og egentlig ganske uinteressant for denne historien, men det er kanskje grunn til å stille et spørsmål med navnet på denne islandske badedammen. «Den grå lagune» hadde nok passet bedre, spesielt pga. alt det gråhvite slammet som dekker hele bunnen i bassenget, men da ville nok reklameverdien ha vært nokså begrenset og neppe bidratt til at denne islandske lagunen - av helt uforståelige årsaker - ble til en av Islands mest besøkte turistattraksjoner.


Den blå lagunen på Gotland ligger i et naturreservat som heter «Bästeträsk» nord på Fårö. Dette ble opprettet i 2001 dekker et område på 1.493 mål. Her ligger også den største innsjøen på Gotland, med samme navn. Den dekker et område på 600 mål, men største dybde i innsjøen er bare 4,5 meter.
lørdag 11. juni 2022

Södra Hällarna, Gotland, Sweden

Södra Hällerna er et stort natur område som ligger like sør for Visby. Her finnes bratte klinter, lange strender og en utrolig fin flora. I dag er det et naturreservat, men slik har det ikke alltid vært.

På 1400 taller tilhørte hele dette området Visby slott. Den gangen ble det brukt som beitemark og som et beskjedent gruveområde for utvinning av kalk . I denne perioden ble det etablert flere kalk brenneri i og rundt Visby. I dag står det flere rester av de gamle kalkovnene i Visby.

På 1800 tallet ble hele det område som nå heter Södre Hällarna overtatt av det svenske forsvaret. I 250 år ble det brukt som både skytefelt og øvingsområde for de militære. Dette er nok en av årsakene til at det nå fremstår som et åpent og mangfoldig landskap med en uvanlig variert flora. Her er det registrert over 130 planter som er rødlistet i Sverige.

I 2014 ble det etablert et nytt og fredet naturreservat rundt Södra Hällarna og dette området benyttes i dag som et populært rekreasjonsområde for befolkningen i Visby og de omliggende små bygdene. Hele området er godt tilrettelagt med naturlige turstier for både fotturister og syklister.fredag 10. juni 2022

Visby, Gotland, Sweden

De første som visstnok slo seg ned på Gotland var av det historiske folkeslaget Gutar og øyen har derfor sitt opprinnelige navn - Gutland - etter disse. Senere er dette blitt til Gulland og til slutt endret til Gotland. Øyen er ca. 17 mil lang, ca. 6 mil bred og distansen inn til fastlandet er 100 km. Antall innbyggere på Gotland er ca. 60.000 og det finnes 45.000 registrerte fornminner. Ca. 10% av arealet av Gotland er dekket av små og store innsjøer.

L

Gotland har en strategisk posisjon i Østersjøen. Under den kalde krigen og helt frem til Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991 var det stasjonert flere tusen svenske soldater her. Etter denne perioden ble de militære styrkene på Gotland avviklet, men da Russland i 2014 annekterte Krim ble det på nytt plassert ut militære styrker på Gotland og dette nærværet ble ytterligere forsterket etter den russiske invasjonen av Ukraina i 2022. Med sin plassering midt i Østersjøen vurderer de svenske militære ekspertene at den som kontrollerer Gotland også har kontroll over Baltikum og store deler av det svenske fastlandet. Øyen Fårö var helt militarisert frem til 1998 og før dette var det forbudt for utenlandske turister å gå i land.


Den største byen er Visby som ligger på vestsiden av Gotland. Den gamle byen - som står oppført på UNESCO verdensarvliste - ligger innenfor den godt bevarte bymuren. Andre byer på Gotland er Fårösund helt nord på øyen og Kneipbyen som ligger like sør for Visby. I Kneipbyen står det originale huset som ble brukt i filmene om Pippi Langstrømpe ("Villa Villekulla"). 

Landsbyen Roma ligger i det naturlige midtpunktet på øyen. Dette er et gammelt tingsted og var lenge et viktig knutepunkt for de 2 jernbanelinjene på øyen. Navnet har ingen kobling til den italienske hovedstaden, men er avledet av ordet rom, som i denne sammenheng er brukt pga. stedets sentrale betydning som samlingssted. Utenfor byen ligger ruinene etter Romakloster som ble bygget og drevet av Cistercienserordenen - en romersk-katolsk klosterorden grunnlagt i 1098. I Norge var Lyse kloster i Os ved Bergen (etbl. 1146), Hovedøen kloster  i Oslo (etabl. 1147) og Tautra kloster i Trondheimsfjorden (etabl. 1207) tilhørende i samme orden.Utenfor Norden er det klosteret på Monte Casino i Italia som kanskje er mest kjent som Cistercienser kloster. Dette klosteret var opprinnelig et romersk tempel før det ble omgjort om til et kloster, angivelig første gang etablert St. Benedict så tidlig som i år 529. På fjellet Monte Casino, som ligger mellom Roma og Napoli, ruver dette klosteret på toppen. Monte Casino ble åstedet for 3 store slag under 2. verdenskrig. Da freden kom var 75.000 soldater drept i disse slagene rundt klosteret – men dette er en helt annen historie (se egen beskrivelse).


Det finnes noen flere små landsbyer på Gotland, disse ligger spredt ute i et landskap som preges av mye skog og enorme arealer med dyrket mark. Kystnaturen er også karakteristisk med steile klipper eller imponerende strender med rullestein. Her finnes det også mange helt spesielle steinformasjoner. Disse formasjonene kalles Rauker. Raukene ble dannet av kalkstein avsatt på sjøbunnen for millioner av år siden. Noen av de meste kjente Raukene på Gotland er "Hunden" og "Digerfjes" som begge står helt nord på Fårö (se egen beskrivelse)


Den norske kongen Olav Haraldsson var på Fårö ved flere anledninger. Faktisk var han her så mange ganger at han fikk satt opp sin egen kirke ved innløpet til den gamle havnen på Fårö. Han var en bereist mann som systematisk innførte det kristne budskapet med blankslipte våpen. Han har senere fått æren av å innføre kristendommen på Gotland. Olav Haraldsson var konge i Norge fra 1015 til 1028, født i Norge og døde ved slaget på Stiklestad i 1030. I dag kan man bare så vidt se en forhøyning av stein i landskapet der denne gamle kirken stod ved innløpet til den gamle havnen (se egen beskrivelse).


En kirkeruin som derimot fortsatt står, er restene etter den store St. Catarina kirken på torget i Visby. Denne kirken stod ferdig i 1230, men i perioden mellom 1400 til 1600 var det alvorlige nedgangstider på Gotland og byens store kirke forfalt til en ruin. Rundt 1860 ble flere bygg rundt torget revet for å gi bedre plass til torghandel og den åpne plassen fikk da sin nåværende form. I 2012 ble det utført en ny modernisering av hele torget - ruinen etter St. Catarina kirken ble bevart som en del av bybildet.


Det finnes flere mindre kirkeruiner innenfor bymurene. En av disse er Helge Ands Kirke. Den er bygget med en åttekantet form som gjorde det mulig for hele forsamlingen å følge gudstjenestene. Kirken ble bygget rundt 1200 og er spesiell i svensk sammenheng. Andre steder der man har funnet tilsvarende kirkebygg er i enkelte store slott fra Karl den Stores tid i Europa. Kirkens navn har derimot ingen ting med fugler å gjøre. Navnet kommer av at det tidligere lå et hjem for gamle, fattige og syke like ved kirken - og slike hus ble i den aktuelle tidsperioden kalt Helgeandshus.