fredag 27. juni 2008

Båtsfjord
Båtsfjord ligger lunt til inne i fjorden og her er det en god havn. Båtsfjord har helårsvei med forbindelse til E6 og i dag bor det ca 2 400 mennesker her. I Båtsfjord er det funnet rester etter steinalderbosetninger. Dette er et av de få stedene i Finmark som ikke ble svidd av under tyskernes tilbaketrekningen i 1944. I dag er Båtsfjord en av de havnene som har størst ilandføring av fiskefangster. TV-masten er Norges høyeste, 241,8 meter