tirsdag 24. juni 2008

Tjøtta

Tjøtta internasjonale krigskirkegård, også kalt for «Russerkirkegården» er en gravplass for russiske krigsfanger, samlet etter andre verdenskrig og gravlagt her. Ved siden av ligger gravene til de døde fra fange- og troppetransportskipet DS Rigel. Fra tidligere tider kjenner vi Hårek fra Tjøtta. Han var en vikinghøvding fra Harald Hårfagre slekten og er mest kjent for sine mange stridigheter. Hårek var sønn av Øyvind Skaldspiller som regjerte på Tjøttagodset. Etter vhvert overtok Hårek gård og tilgrensende eiendommer. Dermed ble han en av områdets rikeste med rett til innkreving av finneskatt. Han ble senere lendemann under Olav Trygvarson og Olav Haraldson. I 996 gjorde derimot Hårek, sammen med Tore Hund, opprør mot Olav Trygvarson, men ble senere likevel døpt (999). Hårek nevnes av Snorre i forbindelse med striden med Dønnagodset. Hårek var også leder for bondehæren under slaget på Stiklestad i 1030. I 1036 reiste han sørover for å besøke Kong Magnus Olavsson. I flg. historien ble han da drept med en øks.