lørdag 28. juni 2008

Havøysund

Havøysund er et tradisjonsrikt fiskevær og senter i et stort øyrike. I dag er det ca. 1 400 innbyggere som bor her. Utenfor Havøysund er det rike fiskeforekomster. I nordvest ligger Europas nordligste fyr, Fruholmen fyr. Rett nord for Havøysund ligger også Europas største fuglefjell for lomvi og alker. Fuglebestanden på Hjelmsøystauren blir anslått til ca. 250 000 fugl.