søndag 29. juni 2008

Harstad

Harstad har i dag ca. 23 000 innbyggere og byen ligger lunt til med en god havn. Byen er senter for en stor øyverden som bl.a. omfatter Norges største øy, Hinnøya. Oppblomstringen skjedde med sildefiske, men bystatus fikk de først i 1904. Harstad ligger i grenselandet mellom et rikt fiskeri og gode landbruksområder for melk og kjøttproduksjon. Byen har også vært sentral i kullimporten fra Svalbard og er i dag et senter for oljeindustrien i havet utenfor. "De Nord Norske Festspillene" hører til her og byen har aner tilbake til både Asbjørn Selsbane fra Trondenes og Tore Hund fra Bjartøy. Under krigen ble det bygget et kystfort som kunne beskyte innseilingen til både Narvik og Tromsø med sine 42 cm. granater. Harstads store sønn var Hans Egede (1686-1758), også kalt for Grønnlands apostel. Han dro ut for å forkynne for våre "glemte landsmenn" på Grønnland, men de fleste nordmenn hadde nok da allerede reist videre til Amerika - så han ble igjen for å forkynne for eskimoene. Vår siste katolske biskop, Olav Engelbrektson, var også født i Harstad. Hans mest kjente bragd var å forsøke å hevde Norges selvstendighet for danskekongen under riksmøtet på fiskeværet Bud i 1533.