onsdag 30. november 2022

Speyer, Rhineland-Phalz, Germany


Speyer i ligger i Rheinland-Palz i Tyskland. Også denne byen ble grunnlagt av romerne og den er en av de eldste byene i Tyskland. Katedralen midt i Speyer er enorm, men dessverre helt uten flomlys denne onsdagskvelden. Under alteret i denne katedralen ligger det  begravd 8 romerske keisere og hellige tyske konger. Speyer står fra 2021 oppført på UNESCO verdensarvliste fordi den var en av de byene som helt fra middelalderen ble et kulturelt sentrum i de gamle jødiske samfunnene i Europa. 


Så….hvordan kan en relativt liten ukjent by i Tyskland få en slik status?

Alle byer har en historie å fortelle og her er en liten oppsummering fra Speyer:


Det hele startet som sagt i romertiden. I år 10 evt. ble den første romerske militærleiren etablert og helt til år 150 evt. stod navnet Noviomagus på de første greske verdenskartetene. I det 4 århundre ble navnet endret til Civitas Nemetum og 100 år senere var hele byen utslettet. Men på 700 tallet oppsto den som Spira, som igjen ble til Speyer.


Byens enorme katedral ble påbegynt i 1030 av Conrad II (som var konge av «det hellige romerske riket»). Samtidig ble den første bymuren rundt Speyer bygget, i dag er det bare en av byporten fra denne muren som er bevart.  I 1349 fikk det første jødiske samfunnet etablert seg i nettopp Speyer, men allerede 10 år senere ble jødene brutalt massakrert av en invasjonshær med korsfarere på vei mot Jerusalem. Byens biskop tok kraftig til motmæle og kom fort i konflikt med hæren av kristne korsfarere. Han fikk derimot gjennomført en lov som bekreftet at alle som skadet en jøde skulle få begge hendene kappet av. Senere ble biskopen fratatt sine privilegier, og fra da av ble Speyer til en frigitt keiserby i det som den gangen var «det hellige romerske rike».


10. nov 1484 ble en mann med navn Martin Luther født. Han utdannet seg til prest og ble senere også professor. Han hadde meninger om den katolske kirkens håndtering av avlat ved syndsbekjennelsen. Den katolske kirken likte dårlig at han pirket i tradisjonen som gjorde det mulig for alle katolikker å få tilgivelse for alle sine synder ved et skriftemål. Han talte det etablerte katolske prestestyret rett imot. I 1507 skrev han ned sine 96 teser som han kalte «Disputas om kraften og effektiviteten til avlat»  - og når den katolske kirken ikke ville høre på han så spikret han opp sine teser på kirkedøren i Wittenberg. Dette regnes som starten på den lutherske protestantismen. 


Mellom 1527 og 1689 var Speyer sete for den keiserlige kammerdomstolen og allerede året før (1526) ble det gitt midlertidig aksept og toleranse for den luthersk lære og tilbedelse. I 1529 protesterte de lutherske statene i imperiet mot en anti-reformasjonsresolusjon og derav (altså disse protestene) kommer navnet protestantisme. I 1529 stod katedralen ferdig og dette ble en av Martin Luthers spesielle og berømte favoritt kirker. 


I 1635 erobrer marskalk Urbain de Maillé-Brézé (som opprinnelig var en fransk soldat som ble konsul i Sverige). Ved hjelp av tyske soldater okkuperte de byene Heidelberg og Speyer. I 1689 ble byen hardt skadet av franske tropper, men først i 1792 og enda en gang i 1814 ble Speyer innlemmet i Frankrike. Dette skjedde i 2 store slag like utenfor byen. I 1816 ble Speyer sete for administrasjonen av Pfalz og senere for regjeringen i tyske Bayern. Slik ble det til slutten av 2. verdenskrig.  I 1990 feiret byen Speyer sitt 2000 årsjubileum - og fortsatt som en tysk by.Kehl, Baden-Württemberg, Germany

Tyske Kehl og franske Strasbourg ligger på hver sin side av Rhinen. Dette er et historisk konfliktområde mellom disse landene og begge byene har endret nasjonalitet mellom Tyskland og Frankrike minst 4 ganger opp gjennom historien. I dag er de to byene heldigvis godt forlikt, har vokst sammen og deler bl.a. på all kommunal infrastruktur.


tirsdag 29. november 2022

Strasbourg, Grand Est, FranceOpprinnelig var Strasbourg en keltisk landsby. Romerne gjorde den om til et romersk fort og kalte det Argentoratum. På 500 tallet ble byen overtatt av frankerne og de skiftet navnet til Strateburgumd. I år 842 var Karl II «den skallede» konge i vestfrankia og Italia mens tyske Ludvig «den tyske» var  konge av Bavaria og det store Østerriket. En dag satt de seg  sammen og laget en allianse («Serment de Strasbourg») for å holde fred med hverandre og med sin eldre bror Lothimar I som var tiltenkt en rolle i arverekken etter Karl den store.

Kirkens makt ble derimot etter hvert så stor at det i middelalderen ble en heftig maktkamp mellom innbyggerne og biskopene. For å løse dette ble det til slutt bestemt at Strasbourg skulle bli et nytt fristed innenfor det hellige tysk-romerske rike. 


I Karl den stores regjeringstid var det frankiske riket på sitt største. Den gangen strakte det seg helt fra Barcelona og Roma i sør til grensen nord for det Germanske riket. Dette store europeiske landet ble på nytt (i år 843) delt opp i de 3 statene Vestfranken, Østfranken og Lothringen. De 2 store statene delte etter hvert Lothringen mellom seg og det gamle navnet ble først endret til Lorraine og deretter (i 2016) til Grand Est - navnet på den franske regionen der Strasbourg ligger. Det var egentlig Ludvig XIV som ga byen selvstendighet i 1681. Han bestemte og at det skulle opprettes en egen hæravdeling for å beskytte det franske riket. Denne hæren fikk navnet «Armée du Rhin». Komponisten Claudia-Joseph Rouget de Lisle fra Strasbourg hadde en glimrende ide og i 1792 skrev han i musikkstykket «La Marseillaise» til ære for «Armée du Rhin». Dette ble senere til Frankrikes nasjonalsang. 


Byen ligger ved Rhinen, men den delen av Rhinen som renner gjennom byens sentrum heter Ill. Den historiske gamlebyen ligger på øyen Grand Ile midt i elven Ill og den står på UNESCO verdensarvliste. Strasbourg ble okkupert av Tyskland under både 1. og 2. verdenskrig. I alt har byen skiftet nasjonalitet mellom Frankrike og Tyskland hele 4 ganger. Notre-Dame katedralen i Strasbourg er en av Frankrikes mest besøkte kirker. Den ble delvis ødelagt under 1. verdenskrig. Etter krigen ble den restaurert og det holdt helt til utbruddet av 2. verdenskrig. Kirken ble da igjen ødelagt, og på nytt restaurert etter freden i 1945. Den er bygget i rød sandstein og viser godt igjen i bybildet. 


Området ved katedralen, som også kalles «La Petite», har flere godt bevarte gamle gater med trehus, samt noen pittoreske kanaler der garving, fresing, metallbearbeiding og bryggerier lenge var de største næringene. Senere har det blitt flere store fabrikker rundt byen, noe som kanskje skyldes at det er stor handel og gode muligheter for varetransport på Rhinen.  


Strasbourg er nok like vel mest kjent som Europas hovedstad med sete for Europaparlamentet, Europarådet og for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen….


… og ikke minst for ølmerket 1664. Bryggeriet 1664 Kronenbourg var det største bryggerietselskapet i Frankrike. Produksjonen ble startet av bryggerimester Geronimus Hatt i 1664 - derav navnet. I dag produseres det ikke lenger i Strasbourg, men bryggeriets hovedkontor ligger fortsatt her.  I 2000 ble 1664 - Kronenbourg solgt til Scottish & Newcastle og i 2008 overtok Carlsberg og Heineken  hele det engelske bryggeriet. Året etter ble navnet på konsernet endret til Heineken UK. I dag produseres varemerket 1664 av bryggeriene i Carlsberg gruppen.