søndag 29. juni 2008

Svolvær

Selv om det tradisjonelt sett har vært Kabelvåg/Vågan som har vært det historiske sentrum i Lofoten er dette i dag flyttet til Svolvær. Her bor det 4 200 mennesker. Grunnlaget for ladestedet var en gang verdens største torskefiske. I glansdagene var det over 20 000 fiskere her og da ble det losset mellom 40-50 mill. kg. fisk. I dag er både antall fiskere og fangsvolumet langt lavere. I dagens Svolvær står derimot kunst og kultur sterkt. Mange kjente kunstenere har funnet inspirasjon her - pga. naturen, det fargerike folkelivet og kanskje mest av alt pga. av det utrolige lyset.