søndag 29. juni 2008

Sortland

Sortland er senter for Vesterålen. Her bor det ca. 4 600 mennesker. Sortland er kjent fra historien. Her bodde følgesvennene til Tore Hund og her har det vært priviligerte handelshus helt tilbake til 1781. Det var også her (i Bø, på vestsiden av Langøya) den unge Knut Hamsund tjente som lensmansdreng. I dag er Sortland hovedbase for den norske kystvakten. Herfra overvåker de et sjøområde som er ca. 5 ganger så stort som hele Fastlands-Norge. Noe av det som kjennetegner naturen i Vesterålen er at det stort sett finnes et frodig jordbruksområde mellom sjøen og de bratte fjelltoppene i bakgrunnen.