mandag 4. juli 1977

Amsterdam, Noord-Holland, Netherland

Amsterdam ligger 2 meter under havoverflaten. Byen er nok mest kjent for sine kanaler og fargerike natteliv. Man antar at navnet er en beskrivelse av "dammen over elven Amstel", men det er nok høyst suspekt. Mer sannsynlig er det at Amsterdam ble grunnlagt over byen Amstel da den ble oversvømt og ødelagt av en storflom på 1200 tallet. Andre navn som benyttes i festlig lag er "Venice in the North". I dag er Amsterdam den største byen i Nederland og har en historie som en betydningsfull havneby for hele Europa. Vannveiene som går opp Rhinen og Moseldalen går forbi havnen i Amsterdam og i byens pub8er serveres det fortsatt Amstel øl

Nederland har vært en stor kolonimakt og i dag er det langt over 50 millioner mennesker som har Nederlandsk som morsmål. Alle innbyggerne fra koloniene har fri innreise i Nederland. og de fleste (pr. i dag)  kommer fra Marokko. Nederlendere er et pragmatisk folkeslag. 70% sier de ikke tror på noen Guder, 13% er katolikker, 9% er protestanter og 8% er muslimer. Det er flertall for både legalisering av hasj og eutanasi.


Besøkt i 1977 - 1996 - 2000 - 2003 - 2004 - 2005
Teksten er oppdatert 2022 - bilder kommer senere

fredag 1. juli 1977

Gouda, Zuid-Holland, Netherland

Gouda ligger mellom Rotterdam og Utrecht og er nok i dag best kjent for sitt fotballag og sine oster. I middelalderen - altså før fotballspillet var oppfunnet - dukket det opp en kar som kalte seg Van der Goude. Han må ha vært godt bemidlet for han bygde seg et slott ved bredden av elven Gouda. Det var fra dette stedet familien tok sitt navn. Med tid og stunder utviklet dett seg til en liten landsby. I 1225 fikk de lov å kalle seg en by og i 1272 fikk den nye byen rettigheter til å drive handel på havnen langs elven. Det som startet som et sumpområde var blitt til en levende landsby og i det 13 århundre fikk de forbindelse til Rhinen. Det skapte et rom for stor handel med Flandern og Frankrike og de Baltiske landene.

I 1361 og 1438 var det store bybranner som ødela det meste av byen. På tross av krigshandlinger og alvorlige epidemier ble stadig byen bygget opp igjen. Rundt 1830 startet men fjerningen av de gamle  bymurene og i 1855 ble den første jernbanen til Gouda åpnet. Den var i drift helt til jernbanestasjonen ble bombet og ødelagt under et tysk angrep i 1944.  

Teksten er oppdatert 2022 - bilder kommer senere

Rotterdam, Zuid-Holland, Netherland

Rotterdam er Europas største og mest betydningsfulle havneby. Den regnes også som et betydelig økonomisk senter for både Nederland og store deler av Vest-Europa. Byen er også kjent for sin arkitektur, med en betydelig "sky-line" og et yrende natteliv. De3t bor ca 700.000 menesker i Rotterdam og de representerer mer enn 180 ulike nasjonaliteter.

Teksten er oppdatert 2022 - bilder kommer senere