onsdag 1. juni 1977

Austrheim, Vestland, Norway

Austreim ligger helt i nordenden av Lindås kommune nord for Bergen, helt ut mot havet med øygruppen Fedje på vestsiden og innseilingen til Mongstad i nord-øst. Nord for Austreim  ligger Gulen med innseilingen til Sognefjorden. For å komme dit kan man seile innaskjærs forbi Eivindvik, et lite sted som regnes for å være et av de eldste tingstedene  i Norge. 

Hovedgården på Eivindvik er fra 1300 tallet og den var stor. Nå er den delt opp i hele 165 mindre gårdsbruk. Gården ble prestegård i Gulen rundt 1536 og den er besøkt av mange prominente gjester opp gjennom historien. De 5 mest kjente er kanskje kong Christian V (1685), stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve (1695), kong Fredrik IV (1704), kong Håkon VII (1936). Det er 4 personer innenfor det danske monarkiet, men en av dem bar etternavnet som ble brukt for kongelige som ble født utenfor ekteskap. Den siste av de 5 mest kjente (med all respekt for alle dere andre) var Henrik Wergeland (1832). Han var poet og det var under besøket i Austrheim han skrev diktet «Eivindvig» som starter med teksten «Ned med seilet! Ind fra havet!…..»

 

Austrheim har vært en egen kommune siden 1909. 84% av kommunen ligger ute på de 489 øyene og flere av disse henger sammen med 15 broer. På tross av dette ligger Norges vestligste fastlandspunkt (Vardetangen) i Austrheim kommune. Hvis man i tillegg til fastlandet regner med øyene så ligger det vestligste punktet i Norge på Holmebåen nord for Utvær fyr ytterst i Sognefjorden. Lengst nord er Knivskjellodden på Magerøya i Finnmark og lengst øst er Hornøya østafor Vardø. Norges sørligste punkt er skjæret Pysen utenfor Sandøy ved Mandal.

Den eldste bosettingen som er funnet rundt Austrheim er ved Fosnstraumen. Dette er leia mellom Radøy og Lindås og stedet man må passere på vei ut til havet fra østsiden av Lindås. Et godt tips er å sjekke tidevannet for her er strømmen så kraftig at det ligner et elvestryk. Kommer man med bil i stede for båt kan man kjøre en rundtur nordover på Radøy og returnere over broen ved Fosnstraumen og for å ta turen tilbake via Lindås - og hvis du lurte er den gamle bosetningen her nesten 8.500 år gammel. Årsaken til at kommunen ligger på øyene helt her ute i det værharde havgapet er nok i stor grad  knyttet til et rikt fiskeri.