søndag 8. juni 2014

Basel, Switzerland


Basel ligger helt på grensen mellom Sveits og Tyskland, akkurat der Rhinen forlater Sveits og der Rhindalen starter. De første folkene slo seg ned her for ca. 2.000 år siden, først som en keltisk bosetning og deretter som en egen romersk koloni, «Colonia Raurica». I år 917 ble Basel angrepet at soldater fra Ungarn, noe som igjen viste viktigheten av å bygge en solid bymur. Da den stod ferdig i  1080 hadde byggearbeidene på muren pågått mer eller mindre kontinuerlig i 163 år. Etter at byen var sikret med solide murer vokste handelen. Biskopen slo seg derfor ned her siden han var den eneste som fikk lov å bestemme hvor lang en meter var og hvor mye et kilo skulle veie – noe som resulterte i at kirken i realiteten styrte hele handelen gjennom å sette verdier på alt som skulle kjøpes og selges. En ikke helt uvesentlig del av disse inntektene tilfalt derfor også kirken og bidrog til at den forsterket sin posisjon i det som etter hvert ble en betydningsfull grenseby.

Rhinen renner dovent gjennom sentrum av byen og den første og kanskje viktigste broen over elven ble bygget i år 1225 («Mittele Rheinbrücke»). Byens historie er preget av både kriger og naturkatastrofer. I 1340 døde halvparten av byene befolkning i et utbrudd av pest og noen år senere (1386) ble det meste av byen ødelagt av et stort jordskjelv. I 1444 tapte kong Karl slaget ved St. Jakob an der Birs, like utenfor bymurene. I utgangspunktet var dette en liten konflikt mellom det som senere skulle bli ulike kantoner i Sveits, men det utviklet seg raskt til en storkonflikt som innbefattet ca 50.000 franske, italienske, engelske og tyske soldater.

I 1460 ble det det første universitetet etablert i Basel. I 1501 oppstod staten Sveits med sine kantoner og allerede i 1529 var det stor befolkningsvekst av religiøse flyktninger fra Italia, Holland og Frankrike. Etter hvert som krigsfaren ble mindre vokste og Basel som industriby, spesielt med mange innovative kjemiske bedrifter. I 1844 rullet det første toget fra Strassburg inn på sentralbanestasjonen i sentrum av Basel og man besluttet at tiden var moden for å rive de gamle bymurene.Mange anser Basel som både starten og slutten på Rhindalen, men husk på at Rhinen ikke starter her. Uansett hvilken vei du reiser så er byen verd et besøk. Basel kaller Sveits kulturhovedstad og her er både historie og bykultur tett knyttet sammen. Hvis det blir for hett på land kan du dukke deg i Rhinen og bare la deg drive nedover med strømmen – en fritidsaktivitet som byens befolkning benytter seg av i helger og på varme sommerkvelder. Og helt til slutt en liten kuriositet, for Basel er nemlig den eneste havnebyen i Sveits som har direkte tilknytning til havet.