lørdag 14. juni 2014

Rheinslught


 
Det finnes flere spennende steder langs Rhinen og et av de mest dramatiske er Rheinfall. Her ligger den største fossen i Rhinen, med en bredde på 150 meter og er stryk som er ca. 25 meter høyt. Man antar at denne elven har eksistert i over 500.000 år, men fossen i Rheinfall er «bare» ca. 15-16.000 år gammel og er formet av isens bevegelser over området. Hva har så dette med Rheinslught å gjøre? Egentlig ingen ting bortsett fra at det ikke siste gang naturen langs denne elven har vært gjennom dramatiske endringer. Et annet og langt mindre kjent sted er nemlig Rheinslught. Historien om dette tilsynelatende myke området er faktisk så dramatisk, utrolig og spesiell at hele området står oppført på UNESCO sin liste over verdensarven.For noen titalls tusen år siden var fjellene her langt høyere enn de høyeste toppene i Himalaya. Mellom disse enorme fjellene rant det også den gang en elv, men den hadde ingen ting med Rhinen å gjøre. Så en dag løsnet det en stein fra toppen av disse enorme fjellene. Den raste ned i dalen og på sin vei ned skjedde det enorme rystelser i naturen rundt, bl.a. at elveløpet i bunn av dalen ble helt blokkert. OK - tenker du kanskje da, steinras er jo ikke så uvanlig i slike høye fjell, men i dette tilfellet er det derimot ganske spesielt. Den steinen som løsnet fra toppen av de over 10.000 meter høye fjellene var enorm. Man antar at størrelsen på denne ene steinen var ca 15.000 kvadrat kilometer (!), eller at det med andre ord dreier det seg om en stein som var omtrent på samme størrelse som hele Hordaland fylke. Nå er det selvfølgelig ingen som kan gjenfortelle dette, men de geologiske dokumentasjonen er ikke lenger diskutable, bl.a. fordi bergartene i Rheinslught består av helt andre mineraler og er dannet i en helt annen tidsalder enn områdene rundt. Når man kjenner denne historien så er det enda mulig å se spor etter denne hendelsen der de lyse bergartene skiller seg fra resten fjellene. Dette raset har medvirket til at hele området i dag er et spennende og utrolig frodig naturlandskap. Historien videre sier at dette raset også snudde vannskillet så dramatisk at den elven som renner i bunn av dalen etter dette ble den ene av de 2 hovedkildene til Europas største elvesystem – Rhinen.