søndag 5. juni 2016

Fènis


Når man står oppe på ringmuren rundt borgen i Fènis har man en imponerende utsikt i begge retninger av Aosta dalen og når man kommer landeveien – enten den ene eller den andre veien – ser man borgen ruve på en lav høyde over den gamle landsbyen. Denne gamle borgen er en av de best bevarte i hele Aosta dalen. Det er litt usikker nå den ble påbegynt men utgravinger i området tyder på at det første bygget som stod på tomten var en gammel romersk villa som var bygget for mer enn 2.000 år siden. Første gang borgen er nevnt i historien er i år 1242. I denne perioden var den greven av Aosta som eide borgen, hans navn var Grev Challant.Mellom år 1320 og 1420 ble det meste av borgen utvidet og modernisert. Nye bygninger ble satt opp og det ble også murt opp et nytt fengsel i underetasjen, det ble bygget nye balkonger og den omliggende hagen ble utvidet. Det ble også bygget en helt ny stall for grevskapets hester innenfor murene så man kan jo tenke seg at disse hestene sikkert hadde det minst like godt som landsbyens befolkning som måtte greies seg på egenhånd utenfor murene. På slutten av denne perioden ble det og satt opp et nytt kapell som ifølge sagnet ble dekorert med fresker av kunstneren Giacomo Jaquerio. I årene etter er det trukket i tvil om dette bare var skryt og i dag tror man ikke engang kunstneren viste om at disse freskene ble malt i hans navn. Freskene i seg selv er verd et besøk til borgen – uansett hvem kunstneren egentlig var.Borgen beholdt sin spesielle rolle i lokalmiljøet helt frem til ca år 1700. I disse neste 300 årene ble det ikke bygget noe nytt, mens vedlikehold av borgen krevde mer og mer. I år 1898 var det et betydelig forfall og da startet man med et omfattende restaureringsarbeid. Det var derimot lite penger til dette arbeidet og derfor tok det lang tid før borgen ble fredet og overtatt av statens. Den ble omgjort til museum og åpnet for publikum så tidlig som i 1920.

Og bare for sikkerhets skyld siden det er en viss navnelikhet, dette stedet har ingen ting med historien om Fenrisulven å gjøre. Fenrisulven var en skikkelse i Norrøn mytologi og han var sønn av Loke og Angerbode, bror til Midtgarsormen og dødsgudinnen Hel - i følge Snorre's beskrivelser i "Heimkringla". Fenrisulven ble til slutt fanget, men den dagen Ragnarokk starter skal han greie å rømme for å sluke Odin. Da vil Odins sønn, Vidar, komme for å brekke opp kjeften på ulven slik at den dør. Bra for oss, men som sagt - dette har jo overhodet ingen ting med borgen i Fènis å gjøre....


Previous visits:  1987 - 2016