tirsdag 7. juni 2016

Col de la Madeleine (1.993 moh.)


 
Veien over passet Col de la Madeleine går mellom Feissons-sur-Isère og La Chambre i Montgellafrey området og passerer en mengde alpinanlegg opp mot toppen fra begge sider. I gamle dager var navnet på dette fjellpasset Col de Columbie. Det er litt forskjellige forklaringer på hvorfor navnet ble endret til Col de la Madeleine. Noen tror at det skyldtes at munkene i klosteret Cordeliere de la Chambre laget et hospits for å huse fjellvandrere og at de kalte dette for «Madeleine». Den andre forklaringen er at passet fikk navnet etter kapellet som er bygget til ære for Maria Magdalene da hun ble gjort til helgen for alle verdens reisende. Uansett var både munkenes hospits og kapellet plassert på det høyeste punktet på passet for å gjære overfarten så sikker som mulig.
 
 
Passet har trolig vært i bruk siden romertiden. Mellom 1156 og 1189 ryddet munkene fra klosteret i Tamine en ny rute over fjellet. Denne var i bruk i flere hundre år. I 1792 var det behov for å forflytte store militære styrker over fjellet da general Francois-Christophe Kellermann dro over her med intensjoner om å erobre kongerike Savoi. Etter den til er det flere kjente militære forflytninger gjennom passet, den mest berømte var kanskje da den franske revolusjonshæren gikk over her. Det var også ofte i bruk av spanske flykninger under borgerkrigen i Spania (1938).

I 1949 ble det bestemt at det skulle bygges en ny bilvei over passet. Den ble åpnet i 1968/69 og er nå åpen for trafikk i perioden mellom Juni og November. I dag er det ganske mye trafikk over her og på toppdagene i sesongen kan det være så mange som 15.000 mennesker over passet hver dag. Mange av disse camper også her opp for passet er usedvanlig grønt og frodig med et utall av turmuligheter i alle retninger. Her arrangeres det også både skifestivaler om vinteren og musikkfestivaler om sommeren.