onsdag 8. juni 2016

BriançonBriançon er en gammel festningsby som ligger strategisk mellom flere store dalføre i Hautes-Alpes området ved regionen Provence-Alpes,  Côtes d’Azur. Byen ligger innenfor grensene av nasjonalparken «Ecrins», en av Frankrikes ni nasjonalparker. Dette er ingen stor by - det bor bare drøyt 10.000 mennesker her, men den ligger så høyt som på 1.300 moh. og er dermed en av de høyest beliggende byer i hele Europa.    

Det som dominerer bybildet er først og fremst festningsverkene som ligger på høydene rundt byen. Byens største festning ble bygget på 1600 taller for å beskytte hele regionen mot soldater fra Østerrike. Arkitekten var ingeniøren Sébastien Le Prestre de Vauban (1644–1707). Han har en lang merittliste som arkitekt og som en av Ludvig XIV spesielt tilgodesette arkitekter fikk han i oppdrag å bygge 12 kjente festningsverk langs grensene rundt hele Frankrike. Disse kalles i dag «Vaubans festninger» og ble i 2008 oppført på UNESCO listen over verdensarven. Festningen i Briançon er en av disse 12 som kom med på denne listen.


 Den eldste delen av Briançon er absolutt verd et besøk. Byen ligger høyt og murene rundt er godt bevart. På toppen ligger og det eldste festningsverket. Man kan anta at innbyggerne her har vært rimelig engstelige for angrep siden de har bygger 3 tykke ringmurer rundt byen. Det er også 3 store byporten etter hverandre, alle med fall-lemmer, jerngitter og solide eikedører. Portene er bygget slik at det er vanskelig å få inn datidens store rambukker, noe som sikkert ikke er noen tilfeldighet. At sikringsverkene faktisk fungerte vitner en inskripsjon på en av byportene om. Den minner om at festningen holdt ut en beleiring i 3 mnd. under den siste fasen av Napoleonskrigen (1815). Dette var helt på slutten av krigen, like før Napoleon ble beseiret under slaget ved Waterloo (18. juni 1815). Han ble da tvunget til sin andre abdikasjon og sendt i fangenskap til øya St. Helena i Atlanterhavet. Her levde han isolert til han døde i 1821Den gamle delen av Briançon ligger i en bratt helling og smugene mellom husene er så smale at man nesten kan ta i veggene på begge sider av gatene. Sentrum er rundt kirken, slik det ofte er i middelalderbyene. Utsikten herfra er formidabel. Like under ligger den «nye» bydelen – som også er gammel. For spesielt interesserte kan man overnatte i noen av de gamle militære kasernene. Det er relativt dyrt sett i lys av den primitive standarden. Felles sovesaler, felles bad, felles toalett og feller bespisning – akkurat slik soldatene levde her i sin tid. Alternativt kan man leie boligen som Vauban fikk bygget i tilfelle Ludwig XIV tilfeldigvis skulle komme forbi, men da blir det nok store innhugg i reisebudsjettet.
 
Her måles det over 300 soldager i året og siden byen ligger innenfor nasjonalparken er det vel kanskje unødvendig å nevne de utallige turmulighetene i nærområdet - ut over at det i Briançon er et helt spesielt miljø for fjellklatring i byen.