torsdag 15. juni 2023

Gammelstads Kyrkstad, Norrbotten, Sweden

 

Gammelstads Kyrkstad ligger i Luleå, Dette er en av verdens største og best bevarte kirkebyer. Navnet Gammelstad kommer av at dette var stedet for den gamle bosetningen i Luleå. På grunn av en landheving på over 10 meter ble den gamle havnen i Gammelstad til en potet åker og det resulterte i at havnen i Luleå måtte flyttes til der byen ligger i dag.


Gammelstads Kyrkstad ble etablert på 1600-tallet. Etter hvert ble slike kirkebyer ganske vanlige i det nordlige delene av Sverige. Av de 75 byene som ble bygget er det bare 14 igjen og Gammelstads Kyrkstad er den største og den best bevarte. Avstandene mellom gårdene og de få kirkene man hadde kunne være utfordrende - og ofte så lang at man måtte overnatte før man starte hjemturen. 

I tillegg må det ha vært slitsomt for kirkegjengerne å sitte i timevis å høre på en prest som messet noe uforståelig på latin (som på ingen måte var dagligtale i Norrbotten). De fleste bøndene mente nok at de hadde viktigere ting å ta seg til hjemme på gårdene. For å bedre på dette ble det i Sverige innført en lov som sa at presten bare fikk holde en preken på maks. 1 time. Hvis presten da ikke ville stoppe kunne menigheten enten få sove videre i fred eller bare forlate gudstjenesten. Dette er forøvrig svaret på hvorfor det står timeglass på mange talerstoler i svenske middelalderkirker.


Gammelstad kirke ble påbegynt i 1492 og er en av Sveriges største kirker fra middelalderen. Kirkebyene ble bygget rundt kirkene for å gi kirkegjengerne husly når de kom langveis fra - enten det var for å delta på gudstjenester, bryllup, begravelser eller andre kirkelige begivenheter. Kirkebyen i Gammelstad består av 424 små rødmalte trehus, kalt «stabbur», og over 300 små staller for hestene. De tilreisende kunne bruke disse små hyttene som midlertidige overnattingssteder. Kirkebyen ble et sted der lokalbefolkningen kunne møtes, og det foregikk både kjøp og salg av varer. I dag er de aller fleste husene i privat eie.


På 1800-tallet var behovet for kirkebyer begynt å avta på grunn av bedre transportforbindelser og bygging av flere lokale kirkebygg. De aller fleste kirkebyene i Sverige ble derfor gradvis forlatt, og mange av disse forfalt helt eller ble revet.  Men bevissthet om Gammelstads Kyrkstads historiske og kulturelle verdi gjorde at Luleå klarte å bevare den unike gamle bydelen. Det har nok og en betydning at mange av de små husene fortsatt er i bruk.


Gammelstads Kyrkstad er en levende historisk bydel som fortsatt brukes til religiøse og kulturelle arrangementer.  Dette er et levende museum som viser livet og historien rundt disse kirkebyene. 

I 1996 ble Gammelstads Kyrkstad oppført på UNESCOs verdensarvliste som et eksempel på et velbevart kirkebysamfunn. Det er til sammen 15 steder i Sverige på UNESCO listen. Globalt er det over 1.000 steder på denne listen, Italia er størst med 56 og Norge har 8. Gammelstads Kyrkstad er en levende historisk bydel som fortsatt brukes til religiøse og kulturelle arrangementer.  Dette er et levende museum som viser livet og historien rundt disse kirkebyene.
 
Gammelstad kirke

Og helt til slutt….
Kirken er murt opp av stein og biskopen ville at den skulle bygges av stein som var samlet inn fra hele sognet. Det resulterte i at det ble samlet over 40 ulike steintyper. Disse kan man i dag kan se i fasaden. Om dette resulterte i de mange mineralfunnene i Norrbotten sier historien ingen ting om.

Det historien derimot er klar på er at mange av disse steinene ikke var optimale for bygging av et så stort kirkebygg og dette frustrerte murerne som jobbet på kirken. Det hele endte opp i flere store konflikter som kunne resultert i at arbeiderne avsluttet arbeidet og reiste hjem. Hadde det skjedd så hadde det verken blitt kirke eller en kirkeby i Luleå….