onsdag 14. juni 2023

Ofotbanen og Malmbanan, Nordland (Norway) og Lappland (Sweden)

Lappland

Ofotbanen er jernbanestrekningen som går mellom byene Narvik i Norge og Kiruna i Sverige. Banen er viktig for passasjerertrafikk, men er nok mest kjent for de enorme godstogene med jernmalm. 

Byggingen av Ofotbanen begynte på slutten av 1800-tallet og ble fullført i 1902. Banen ble primært bygget for å transportere jernmalm fra gruvene i Kiruna til den isfrie havner i Narvik. Her ble malmen lastet ombord i skip og eksportert til ulike deler av verden. Ofotbanen var (og er) fortsatt en viktig del av den svenske jernbanenettet og har bidratt til økonomisk vekst og utvikling i hele regionen. 


Rombak

Banen ble satt i drift 15. november 1902, og offisielt åpnet av kong Oscar II 14. juli 1903. I 1923 ble banen elektrifisert. Største stigning er på rundt 17 ‰, og det høyeste punktet er ved riksgrensen til Sverige på 523 meter over havet. Det er bare enkeltspor med 7 broer, 23 tunneler, 41 planoverganger og 5 stasjoner. Max hastighet på togene er 70 km/t. Et togsett med malmvogner består av 2 lokomotiv og en en samling av vogner, og et slikt togsett er mellom 700 og 1.000 meter langt.

Det er Vy i Sverige som driver med persontrafikk (og det er ikke noe luksus tog…) og Arctic Rail Express som driver malmtransporten. Det går opp til 10 malmtog begge veier pr. døgn. Vi møtte 6 togsett på strekningen fra Narvik til Kiruna. Disse togene transporteres nesten 50 millioner tonn jernmalm - på et enkelt spor. På Ofotbanen transporteres det en større tonnasje pr. år enn på hele det norske jernbanenettet til sammen. Så her er det kanskje noe å lære for de som mener at man absolutt må ha dobbeltsporet bane for å avvikle en relativt marginal  jernbanetrafikk i Norge….

Torneelven

Ofotbanen er egentlig bare navnet på den norske siden av grensen (42 km), mens den svenske delen heter Malmbanan – eller mer nøyaktig heter strekningen fra svenskegrensen til Kiruna «Norra Omloppet» og strekningen fra Kiruna til Luleå heter «Södra Omloppet». Hele strekningen er på over 500 km. og passerer gjennom fjellrike landskap, krysser broer og tunneler, og gir panorama utsikt over fjorder, innsjøer og snødekte fjell. Hele togturen fra Narvik til Luleå tar ca. 7,5 timer.

I Luleå er Malmbanan koblet sammen med det svenske jernbanenettet. I Norge stopper den i Narvik uten noen forbindelse til det norske jernbanenettet. Reisen med denne jernbanen regnes som en av verdens fineste togturer, og den har blitt en populær for turister som ønsker å oppleve den storslåtte naturen nord i Norge og Sverige.


Utsikt mot Rombaksfjorden

Planlegging og bygging av banen - spesielt på den norske siden - var et imponerende og kreativt ingeniørarbeid. Den militære ledelsen i Norge satt strenge krav til at deler av banen måtte kunne sprenges for å stoppe evt. fiendtlige troppetransporter og at sporvidden (av samme grunn)  måtte avvike fra den russiske og finske standarden. Når dette var avklart kunne byggingen starte. Arbeidet ble derimot ikke fullført, men ble innstilt i 9 år mellom 1889 og 1898.


Rombaksbotn

Etter nye store malmfunn ved Kirunavarre og Luossavarre bestemte Stortinget at banen like vel skulle ferdigstilles, forutsatt at svenskene bygget ferdig sin del av banen fra den norske  grensen og helt til Luleå i Bottenviken. Etter at den svenske statsministeren stilte kabinettspørsmål i saken, ble det gitt bevilgning fra Riksdagen for videre bygging på svensk side. Det norske Stortinget besluttet da (15. juni 1889) at banen skulle bygges - dersom prosjektet fikk en betydelig støtte fra gruveselskapet Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB). Samme dag som dette ble vedtatt startet Stortingets på sin 15 uker lange sommerferie  - den ikke helt ukjent strategi når man vil ha vedtak uten lange diskusjoner.

Norddalsbroen

Norddalsbroen ble bygget som et svar på kravene fra de norske militære myndighetene. Denne skulle kunne sprenges for å stenge banen hvis det ble aktuelt. Da tyskerne invaderte Norge i 1940 prøvde de norske styrkene å sprenge broen, men  sprengstoffet som allerede var festet på broen fungerte ikke og broen fikk derfor bare mindre skader, Tyskerne reparerte den i løpet av relativt kort tid, og tok den i bruk etter bare 10 dager. En scene fra filmen "Kampen om Narvik" fra 2022 viser et mislykkedes sprengnings forsøk på broen.

Jernmalmen fra Kiruna var viktig for den tyske våpenindustrien og Narvik fikk dermed en stor strategisk betydning for krigen. På tross av sin påståtte nøytralitet fortsatte Sverige å eksportere jernmalm direkte via Narvik til Tyskland både under og etter invasjonen i 1940. Norddalsbroen var etter hvert preget av forfall  og material slitasje. Det var ikke mulig å sikre dette så sporet ble derfor lagt om etter de opprinnelige planene frem til Gamle Bjørnfjell stasjon. I 1988 gikk det siste toget over Norddalsbroen.

Bjørnfjell stasjon, Riksgrensen

Hvis du nå tenker at det hadde vært kjekt å ta toget videre sørover til Stockholm eller Gøteborg så har du faktisk 2 alternativ. Det ene er å ta hovedbanen langs kysten fra Boden like utenfor Luleå til Stockholm. Det andre er å ta en spesiell og over 100 år gammel jernbane som heter "Inlandsbanan" fra Gâllejarve til Mola og derfra vanlig tog videre til Stockholm eller Gøteborg. Denne helt spesiell jernbanen inne i landet minner om en trikk. Den er koblet opp med Ofotbanen i Gâllejarve og den går tett på naturen helt til Mola.Trafikken på banen kan bestå av kun et enkelt lokomotiv (og kanskje en enkel ekstra vogn dersom det er mange reisende), men du kan og leie deg et helt eget togsett med et originalt damp lokomotiv dersom gullkortet virker. Uansett må du regne god tid for dette er ikke noe hurtigtog....