lørdag 16. juli 2016

Byglandsfjord og StorestraumenByglandsfjord ligger 11 km nord for Evje - i Setesdalen ved Bykle i Aust-Agder. Det bor ikke så mange mennesker her, men en gang - før jernbanen kom hit -  var det et stort sentrum for tømmerfløting på Otra vassdraget. Dette er elven som renner gjennom den 250 km lange Setesdalen før den når havet ved Kristiansand. Bygdas glansperiode var i begynnelsen av 1900 tallet, mye takket være dette vassdraget.

Bygland ble etter hvert stedet der man skiftet transport fra vann til land og dette var også en gang endestasjon på Setesdalsbanen som gikk mellom Bygland og Kristiansand. Den gamle stasjonsbygningen står fortsatt og er nå i bruk som bibliotek.

Setesdalsbanen var en smalsporet jernbane som var i drift fra 1896 til den ble nedlagt i 1962. Kong Oscar II tok det første spadestikket og den totale kostnaden for å bygge banen var på 4,6 millioner kroner. I glansdagene ble det fraktet 400.000 mennesker og 130.000 tonn gods i året. Bare noen måneder etter at banen ble nedlagt i 1962 ble deler av anlegget åpnet som Norges første jernbanemuseum. I dag er det ca. 8 km bane igjen, og her kan du i sommersesongen reise i de gamle vognene av lakkert tre, trukket av et av de to damplokomotivene som ble bygget av Thunes Verksted i begynnelsen av 1900 tallet.

Setesdalbanene er en av de mange lokalbanene som knyttet sammen by og bygd med den moderne Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger. Det var en gang 40 slike lokalbaner i hele Norge og alle disse er nå nedlagt. Kanskje er det et lite paradoks i et miljøperspektiv der det jobbes politisk for å flytte mer transport over fra vei til jernbane.....


Storestraumen ligger i den trange passasjen mellom de to store vannsystemene Byglandsfjord og Årdalsfjord. Her ble det bygget en sluse, både for å sikre tømmer transporten på vannet og for å sikre tilkomsten for de gamle dampbåtene som en gang trafikkerte ruten på disse sjøene. En av disse dampbåtene er veteranbåten "Bjoren". Den går fortsatt i rute fra Osa via Bygland til Byglandsfjord på sommertid. Den andre dampdrevne rutebåten var "Dølen", men denne er nå forsvunnet. Begge disse dampbåtene ble satt inn i ordinære trafikk i 1867, like etter at jernbanen ble åpnet.

I dag er vannveiene rundt Byglandsfjord også et betydelig kraftmagasin som forsyner 5 store kraftverk med vann. Reguleringshøyden for magasinet er på opp til 5 meter