fredag 15. juli 2016

Farestad, Skjernøy


Farestad er en lite bygd som ligger på østsiden av Skjernøy utenfor Mandal. Skjernøy er Norges sydligst bebodde øy. Her er det ca. 400 fastboende fordelt på 5 små bygdesamfunn - alle med tett tilhørighet til sjøen og fiske. Like utenfor Farestad ligger en husklynge som heter Rossnes. For å kommer fra Farestad til Rossnes må man enten belage seg på en lang og ulendt tur rundt hele bukten eller ta seg over en 110 meter lang og 80 cm bred hengebro. Øyen er såpass stor og spredd bebodd at det er et usedvanlig rikt fugleliv. Så sent som i 2003 ble det til og med observert ulv på Skjernøy. I 1964 ble det bygget en smal bro over Skjernøysundet og dermed fikk den største øyen i Mandal kommune sin fastlandsforbindelse.

På en øy like utenfor sørspissen av Skjernøy ligger Ryvingen fyr (se egen beskrivelse). Dette er landets sørligste kystfyr. Enda litt lenger ute i havet ligger skjæret "Pysen" som er det sørligste punktet i Norge.