søndag 17. juli 2016

JølsterVed Jølstravatnet ligger kommunens to tettsteder. I vest ligger Vassenden og på Skei i øst ligger kommunesenteret. Selve vannet er ca 30 km langt og over 200 meter dypt. Tilsiget er fra mange elver rundt hele vannet. Like ved Skei er det tilsig fra landet største isbre.

Jostedalsbreen dekker et areal på nesten 500 kvadratkilometer og er dermed ikke bare Norges største isbre, men også den største isbreen på det europeiske fastlandet. I dag inngår den også som en naturlig del av Jostedalsbreen nasjonalpark. Denne parken ble opprettet i 1991 og dekker et areal på hele 1.310 kvadratkilometer. Selve breen ligger over en mengde vannsystem og underlaget vil derfor bevege seg lettere enn om den lå rett på grunnfjellet. Breens høyeste punkt ligger 1.952 moh. og på det tykkeste islaget er på ca. 600 meter.


Jølsters store sønn er nok Nikolay Astrup. Hans hjemsted ligger ved Sandalstrand langs Jølstravatnet, omtrent midtveis mellom Vassenden og Skei.  Hjemmet hans er omgjort til et museum som absolutt er verd et besøk. Både Nikolay Astrup og hjemmet hans ved Sandalstrand er omtalt i en egen beskrivelse.
I hele Sogn og Fjordane er det bare 2 kommuner som ikke grenser til saltvann og dermed heller ikke har noen kystlinje. Det er kommunene Hornindal og Jølster. I Hornindal kommune ligger Europas dypeste innsjø - Hornindalsvatnet (514 meter dyp). Hornindal grenser for øvrig til de mer kjente naboene Ørsta, Volda og Stryn. Hornindals mest kjente innbygger er nok bildehoggeren Anders Svor. Han døde i 1929 og mange av hans arbeid står i dag utstilt i hans eget museum (Anders Svor Museet) som ble åpnet allerede i 1953.