fredag 15. juli 2016

Hille

 
Hille er en stor øy som ligger like sørvest av Mandal. Øyen og stedet Hillesundet ble nevnt allerede i Snorre sin kongesaga. Like nord for Hille ligger det en mindre øy som heter Ramsøy og mellom disse øyene går det et smalt sund. I dette sundet skal det i flg. sagnet ha stått et kraftig vikingslag. Videre forteller sagnet at de døde etter dette slaget ble begravd ute på Ramsøy. Gravstedene er registrert og merket på kartet, men de er aldri åpnet eller undersøkt.
 
Sjørøveren Martin Pechlin knyttes også til øyen Hille. Han kom opprinnelig fra Fermern som er Tysklands 3. største øy. I 1526 drev han en stor sjørøvervirksomhet rundt Lindesnes. I motsetning til de statsfinansierte sjørøverne på vestsiden av Lindesnes - de såkalte Kaperne fra områdene rundt Farsund - var virksomheten Martin Pechlin drev med sett på som direkte lovstridig og helt ulovlig. I praksis var det ingen forskjell, mens han mangler det verdifulle Kaperbrevet som staten utstedte til de som drev på litt lenger vest. Martin Pechlin ble derfor ettersøkt og det endte opp med at han ble overmannet og transportert inn til Mandal. Her ble sjørøverskipet han brent.
 
 
Det finnes også flere andre historier fra denne øyen. Bl.a. ligger det et hus i Hillesundet som kalles Hollenderhuset. Navnet har det etter en hollender som drev i land og som ble funnet forkommen og nedkjølt ute på et skjær. I denne tiden var det stor handelstrafikk med Holland, men det var visstnok ingen som kjente til hvor han egentlig kom fra eller om det kanskje hadde vært et havari de ikke hadde oppdaget i dagene før han ble funnet. Uansett - hollendere ga inntekter til de lokale oppsitterne og de tok han derfor med seg til det huset som senere skulle bli kalt Hollenderhuset. Denne hollenderen må ha vært en velstående mann for de bygde til og med en egen seng i huset for å pleie han, men han døde likevel etter et kort opphold. Huset ble senere utstyrt med hollandske glaserte takpanner - noe som ble sett på som snobberi og en meningsløs sløsing med penger. Senere ble disse pannene solgt og erstattet med et vanlig og langt billigere tak. Hvem som skaffet pengene i utgangspunktet og hvem som tok fortjenesten etter salget sier historien ingen ting om.

 
I dag er det heldigvis langt mindre dramatikk i hverdagen ute på Hille. Øyen med skjærgården rundt er en av Sørlandets best bevarte hemmeligheter. Her er det fred og ro på et utall holmer og øyer som du gjerne kan ha helt for deg selv. Årsakene er nok at de fleste som kommer med båt østfra stopper og snur i Mandal, mens de som kommer vestfra er i transportfasen rundt Lindesnes til Mandal. Dermed har lokalbefolkningen dette øyparadiset mellom Mandal og Lindesnes nesten helt for seg selv - heldigvis.