torsdag 14. juli 2016

MandalPå 1300 tallet var navnet på den lune havnen ved utløpet av Mandalselven "Vester-Risør" og det var kun borgerne av Landskrona i det som den gang var det danske Skåne som hadde enerett på all handel og næringsvirksomhet. Dette gamle ladestedet lå lenger vest enn dagens Mandal sentrum. Stedet het den gang Spidsbo og lå der Mandalselven den gang hadde sitt utløp. Store deler av dagens bysentrum og bebyggelsen vest for dette området har sandgrunn som elven har fraktet med seg gjennom flere tusen år. Områdene ved Furulunden og Sjøsanden viser også dette med all tydelighet. Disse områdene er vernet pga sin unike kombinasjon av sandgrunn og frodig furuskog. Mer om Mandals historie finner du under avsnittene om Risøbank og Harkmarkfjorden.En liten kuriositet i Mandal er at de faktisk har sitt eget språk. Det heter "Smoi" og er totalt uforståelig for utenforstående. Det er ikke en egen variant av en lokal dialekt men rett og slett et skikkelig røverspråk med helt egne navn, ord og uttrykk. Om bypatrioten Lars O Rølland kunne dette språket er litt usikker, men han er i alle fall hedret med en egen minnestein på Uranienborg, Mandals høyeste punkt med utsikt over hele byen. Med unntak av krigsårene heiste han det norske flagget på toppen av Uranienborg hver eneste dag i hele sitt voksne liv.

På toppen av Uranienborg står det et lite kikkerthus som ble bygget i 1862. Selve kikkerten som en gang stod her var fra det russiske linjeskipet "Ingermanland" som havarerte i en storm utenfor Mandal den 11. sept. 1842. Det var et stort skip, 100 meter langt og mastene var på 45 meter. Av de 892 personene om bord ble 503 reddet, de fleste inn til Mandal. Som takk ga den russiske tsar Nikolai et legat på 2000 dukater til Mandal. Under 2. verdenskrig ble kikkerten erstattet med 3 kanoner og et kommandosenter knyttet til kystfestningen ved Landehobde.


Andre kjente personer som er født og oppvokst i Mandal er bildehuggeren Gustav Vigeland. Han var ikke (som mange tror) fra Vigeland litt vest for Mandal, men han hadde (som mange ikke vet) et landsted utenfor Vigeland. Det står der fortsatt og det ligger på de ytterste svabergene mot storhavet. Gustav Vigeland er en av landets mest berømte steinhuggere og hans meste kjente skulpturer er nå samlet i Vigelandsparken i Oslo.

Mandal er landets sørligste kommune og det lille skjæret "Pysen" sør for Ryvingen fyr (se egen beskrivelse) er landets sørligste punkt. Skjæret ble først oppdaget av læreren Jostein Andreassen fra Søgne. Statens kartverk hadde da allerede bestemt at landets sørligste punkt var øyen Vestre Kråka, men Jostein Andreassens matematikk viste at det ikke var tilfelle. Hans beregning resulterte derfor i at landet strakk seg 110 meter lenger i sørlig retning.