fredag 15. juli 2016

Selør


Like vest for Lindesnes og like utenfor den lille tettstedet Korshavn ligger øygruppen Selør. Øyene har vært bebodd av fiskere, loser og sjømenn i generasjoner, men nå er alle husene overtatt av feriegjester. Disse øyene er ikke så godt kjent, men her finner man et godt bevart eksempel på de opprinnelige sørlandske lokalmiljøene som ble bygget opp ute på de ytterste øyene i skjærgården.

Ytterst på Selør stod et gammelt fyr her som var en del av kystfyret på Lindesnes. Den gang var det ett fyrtårn på Skagen i Danmark, to fyrtårn på Lindesnes og tre fyrtårn  på Lista. Dette var før GPS teknologien ble oppfunnet, men selv fulle sjøfolk greide å telle til tre. De to fyrlyktene på hhv. Lindesnes og Selør var opprinnelig vedfyrte og synlige stykke til havs. Da det nye fyret på Lindesnes ble bygget ble fyret på Selør slukket for godt, men den dag i dag står begge disse gamle restene etter vedfyrte fyr fortsatt både på Lindesnes og på Selør. Det ble også endringer for de tre fyrene på Lista. Et ble revet, et ble flyttet til Svenner utenfor Stavern og ett står fortsatt igjen ytterst på Lista landet.

Selør har vært en lun havn siden tidlig i middelalderen. Havet utenfor Selør har derimot like lenge vært en stor skipskirkegård. Det eldste vraket er "Koggen" som ble oppdaget av en sportsdykker i 1984. Vraket ligger i den gamle innseilingen og er datert tilbake til sen middelalder. Det er ikke funnet noen spor etter last rundt vraket så båten kan ha havarert lenger ute og blitt flyttet innover av strøm og bølger. Man antar at dette fartøyet var 20 meter langt og at det ble bygget i perioden mellom 1265 og 1385.

Andre vrak i området har fått kallenavn etter deres spesielle kjennetegn. "Flisevraket" er bygget i perioden mellom 1480 til 1560. Dette var lastet med danske keramiske fliser og møllesteiner av lava. "Tønnevraket" er datert tilbake til perioden mellom 1410 og 1460. Dette var lastet med eiketønne med kalk, teglstein og takpanner. Det ligger også et vrak som kalles "Korshavnvraket" Dette kjennetegnes av den spesielle byggeteknikken, men vraket er ikke undersøkt nærmere. Litt vest for Selør ligger kanskje det mest spesielle vraket. Det er datert til perioden mellom 1280 og 1400. Dette skipet var lastet med store røde teglsteiner og en del skiferblokker. Alderen på alle disse vrakene er bestemt med c-14 analyser.

Et stykke ut i havet sør for Selør og rett vest av fyret på Lindesnes ligger det et undervannsskjær som heter "Bispen". På dette skjæret står det i dag et beskjedent sjømerke. I seilskute tiden var dette umerket og knapt nok synlig på datidens sjøkart. Hvis de game fraktebåtene satt kursen på sørsiden av dette skjæret var farvannet fritt for farer, men satt de kursen på nordsiden trengte de hjelp fra minst en biskop for å komme uskadet forbi. Man kan jo bare tenke seg hvorfor dette skjæret da fikk navnet "Bispen" den gang det ble oppdaget og merket.