søndag 17. juli 2016

Atlanterhavsveien


 
Dette er kanskje ikke den raskeste veien å ta mellom Molde og Kristiansund, men den er helt klar den man bør foretrekke hvis man vil ha med seg en formidabel naturopplevelse på veien. Atlanterhavsveien går over et relativt kort stykke av Hustadvika, dette er et av de mest værharde stedene på hele norskekysten. I dette området er det mye fiskeri og denne industrien hadde behov for å bedre kommunikasjonen med omverden for å kunne levere fersk fisk til både resten av landet og videre til kontinentet - dermed blomstret tanken om en ny fastlandsforbindelse.
 
Før den drøyt 8 km. lange vegstrekningen ble åpnet den 7. juli 1989 var det to ferjestrekninger mellom Vevang og Karvåg. I dag består veien av 8 broer der Storeseisundets bro er det største, høyeste og mest fotograferte. Denne broen er også blitt et ikon på denne helt spesielle veistrekningen. Den er synlig på god avstand enten man kommer sør fra Bud eller nord fra Kårvåg. Broen er bygget med et høyt og buet brospenn som gir broen et helt spesielt utseende. Seilingshøyden er 23 meter mens de andre broene på denne veistrekningen bare varierer mellom 3 og 10 meter høye. Den totale strekningen over broer er på nesten 900 meter. Det kostet 122 millioner å bygge veien og den var i starten delfinansiert med bompenger. Anleggsperioden varte i 6 år og i denne perioden var det til sammen 13 orkaner som raste over Hustadvika. Etter 10 års drift var anlegget nedbetalt og bommen fjernet.   

 
Det spesielle med denne veien - bortsett fra at både været og lyset stadig er i forandring - er at traseen opprinnelig var planlagt som en jernbane tidlig på 1900 tallet. Etter mye frem og tilbake ble disse tog planene skrinlagt i 1935. Planlegging av en alternativ vei kom så i gang igjen på 1970 tallet og det første spadetaket ble altså tatt 1983.
 
I dag står Atlanterhavsveien på listen over de 18 nasjonale norske turistveier og den er faktisk også foreslått vernet. Den engelske avisen The Guardian har også kåret den til verdens fineste bilvei og hele anlegget er kåret til Århundres byggverk i perioden mellom 1905-2005. Veien er også blant de best besøkte naturbaserte turistattraksjonene i Norge med flere hundre tusen besøkende hvert år. Selv om strekningen ikke er så lang står naturopplevelsene i kø. Her er det ingen grunn til å skynde seg. Det er godt tilrettelagt med mange rasteplasser langs veien så her kan man gjerne stoppe opp og gå en tur på de utrolig mange holmene man passerer langs veien.