søndag 17. juli 2016

Sandalstrand og AstruptunetMaleren Nikolay Johannes Astrup var ikke fra Jølster. Han var født i Bremanger i Nordfjord og var barn av Petra Lotz og presten Christian Astrup. Familien flyttet først til Jølster da faren overtok presteembetet i sognet. Faren hadde store forventninger til sønnen og hadde vanskelig for å akseptere at han ville «kaste bort livet som kunstmaler». Nikolai på sin side hadde de samme tankene om faren og at han kastet bort livet på sin virksomhet som prest. Kunstneren Astrup skilte seg derfor ut fra resten av bygdens befolkning, men valgte like vel å bli boende i Jølster hele sitt voksne liv.


Nikolai Astrup startet tidlig på sin kunstner karriere og allerede som nittenåring ble han ansett som en av landets største talent innen malerkunst. Selv hadde han den engelske maleren John Consabe og norske Theodore Kittelsen som sine forbilder. Begge malte landskapsbilder som inspirerte Astrup i hans eget arbeid. Astrup hadde ellers lite til overs for Edward Munch som han mente la alt for lite arbeid inn i sine bilder.


Nikolay Astrup var på flere studieturer i både Europa og Afrika, men han vendte alltid tilbake naturen rundt Jølster. Det var her han fant inspirasjonen til sine mange landskapsbilder. I 1902 giftet han seg med Engel og da slo de seg til ro på en liten åpen plass i fjellsiden ved Sandalstrand over Jølstravatnet. Herfra kunne de se over vannet til farens prestegård på Ålhus, men samtidig var det en lang tur å gå rundt vannet. Om det var tiltenkt eller tilfeldig sier ikke denne historien noe om. På denne lille plassen bygde de sakte men sikkert opp det som vi i dag kjenner som Astruptunet. Dette var både et tungt og et møysommelig arbeid da både hus og grunn måtte ordnes med håndmakt. Ved siden av sitt arbeid som kunstner måtte derfor Nikolai Astrup også jobbe i skogen og på gården for å kunne livnære familien.
Astruptunet er i dag en del av Sogn og Fjordane Kunstmuseum, men store deler av hans verk eies av DnB. De fleste av disse henger i Bergen Kunstmuseum. I museet på Astruptunet henger en del av hans andre arbeider og en del av hans liv er presentert gjennom mange av hans gamle eiendeler og tidlige skisser. Nikolay Astrup ble bare 47 år gammel, i 1928 fikk han lungebetennelse og døde. Edel tok godt vare på både hans atelier og hans skaperverk, mens hun selv fortsatte med sine egne arbeider. Flere av disse henger fortsatt på Astruptunet der hun ble boende til sin død. I dag regnes Nikolai Astrup – sammen med Edward Munch - som en av norgeshistoriens beste kunstmalere, men i motsetning til Munch ble aldri Astrup like berømt utenfor landets grenser.