lørdag 16. juli 2016

Vikersund


Vikersund ligger omtrent midt mellom Drammen og Hønefoss, i sørenden av Tyrifjorden. Bygden er nok mest kjent for vintersport og spesielt for skiflyging. Her ligger nemlig verdens største skiflygingsbakke. Bakkerekorden (og verdensrekorden) er hopp på 253,5 meter. Lengden fra toppen av stillaset til enden av sletten er 570 meter og høydeforskjellene i bakken er over 200 meter. Bakken er enorm og ligger i hoppsenteret like sør for Vikersund. Dette hoppsenteret består av til sammen 7 forskjellige hoppbakker i ulike størrelser og vanskelighetsgrader - alle er plastbelagt og i bruk hele året.


Den første bakken ble bygget her i 1936 og senere bygget om for skiflygning i 1966. Samme år satt Bjørn Wirkola verdensrekord med et hopp på 146 meter. Bakken er etter dette bygget om i flere omganger og senest til VM i 2012. Den siste ombyggingen var litt kontroversiell for styrende organer i Idrettsforbundet ville helst sett at bakken i Vikersund ikke ble oppjustert og at det heller skulle bygges et flunkende nytt anlegg for skiflyging i Nordmarka ved Rødkleiva utenfor Oslo, mens den fornuftige delen av idretts-Norge mente at Vikersund var det eneste og beste alternativet. Fornuften seiret og VM i 2012 ble en formidabel suksess i det nyrestaurerte hoppanlegget i Vikersund.