søndag 18. september 2022

Passau, Bayern, Germany


Passau ligger helt øst i den tyske delstaten Bayern, som igjen er den største delstaten i Tyskland, og der Passau er grensebyen mot Østerrike. Byen ligger der de 3 elvene Donau, Inn og Ilz treffer hverandre og derfor blir den også ofte kalt «Byen ved de 3 elvene». Det er ikke snakk om små elever. Under vårflommene i normale år har elven Inn ofte ha en større vannføring enn Donau.


Det er den store St. Stephan katedralen i gamlebyen som dominerer bybildet, men mer om denne senere for her bodde det folk lenge før den ble bygget. Opprinnelsen var en keltisk bosetning som het "Bojodurum" og dette ble senere til en romersk fort som heter "Casta Bataca". I år 739 ble det et katolsk bispesete som styrte byen i over 150 år. I middelalderen var det flere tendenser til opptøyer fordi innbyggerne ville ha selvbestemmelse og frihet fra det dominerende bispesetet. 


St. Stephan katedralen, med sine imponerende dimensjoner og utsmykninger, må jo for ordens skyld ha en innsamling til byens fattige etter hver høymesse. Derfor er det murt inn en liten sparebøsse på 10x10 cm ved utgangen. Dette var nok gjort for at det skulle være enkelt for byens rike kirkegjengerne å vise sin store barmhjertighet ved å donere noen småmynter til byens trengende.På grunn av sine plassering i krysset med de 3 elvene vokste Passau raskt til et handelssentrum. Det ble utvunnet salt langs elven Inn og dette ga også gode inntekter til byen. På denne tiden var saltet i realiteten en hard valuta som kunne byttes i mange andre varer. Det var også mange smeder. Kniver og sverd med graverte ornament av "Passau-ulven" var et ettertraktet vare. Med et slik sverd i hånden ble man visstnok udødelig. Uansett ble Passau på grunn av sin plassering et senter for skipstrafikken på elvene.


De mest kjente innbyggerne i Passau er nok Adolf Hitler og hans familie. De bodde her fra 1892 til 1894. Og rundt 1929 var Hitler tilbake for å holde taler for befolkningen. Under krigen ble det i Passau bygget 3 underavdelinger til den tyske konsentrasjonsleiren Maythausen-Gussen og disse ble kalt Passau I, II og III.

I 1662 og 1680 var det 2 store bybranner og da byen skulle bygges opp igjen var det barokkstil som var mest fremtredende. I et forsøk på å gi den gamle byen en mer moderne profil ble mange av de nye byggene satt opp i den nye byggestilen. Oberhaus-festningen (1219) og St. Stephan katedralen (1668) er dominerende i bybildet, men disse er beholdt i den gamle gotiske byggestilen. Orgelet i katedralen er bygget i 1928 og har mer enn 17 000 piper.
Passau ble etter hvert det økonomiske og kulturelle knutepunktet i det sørøstlige Bayern. Industrier inkluderer et klokkestøperi, brygging av øl og produksjon av klær, sykler, orgler og elektrotekniske produkter. Det er og en stor handel basert på turisttrafikken som går på Donau. 


Bispepalasset ble bygget mellom 1712 og 1730 og inneholder mye bevart kunst som illustrerer livet mens byen ble styrt av biskopene. I Klosteret Niedernburg, som ble grunnlagt på 800 tallet, ligger dronning Gisela begravd. Hun var den første dronningen av Ungarn. Andre spennende steder kan være Passau glass museum som inneholder over 10.000 eksempel på bohemsk glasskunst, det moderne museet og bispemuseet som viser hhv. moderne kunst og religiøs kunst.


Under den store flommen i Donau våren 2013 ble hele byen oversvømmet og mange av de 50.000 innbyggerne måtte evakueres mens vannet steg. Denne flommen ble målt til den høyeste vannstanden siden den store flommen i 1501. Dette resulterte i at byen mistet sin forsyning av rent vann. Det ble da innført unntakstilstand og hele byen ble avstengt pga. fare for smittespredning.