mandag 19. september 2022

Schloss Schönbühel, Niederösterreich, Austria

 


Slottet Schönbühel ligger på en høy klippe like ved landsbyen Schhönbühel langs Donau. Man tror at det en gang stod et romersk fort her før greven  Marchwardus de Schoenbuchele startet byggingen av slottet på 1200 tallet. Det var i privat eie helt til de siste etterfølgerne etter Marchwardus  ble kastet ut. Slottet ble da overtatt av klosteret i Melk som både eide og styrte slottet frem til 1396. Etter dette har det blitt solgt gjentatte ganger, men bare til eiere innenfor den høyverdi adelen i det gamle Østerrikske keiserriket.