søndag 25. september 2022

Devinsky hrad, Devine, Slovakia


Devinsky hrad er en gammel grenseborg som ligger like utenfor Bratislava, på grensen mellom Slovakia og Østerrike. Her har man funnet spor etter de første slaviske bosetningene i Slovakia. Opp gjennom tidene har dette området hatt stor strategisk betydning og det er derfor blitt kontrollert og styrt av Moldova, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Tyskland og i dag av Slovakia

Borgen har skiftet både navn og eiere flere ganger - helt til Napoleon «med sin hær» kom på besøk under Napoleonskrigene, en gang mellom 1802 og 1815. Napoleons og hans soldater likte ikke denne borgen noe særlig så de sprengte den like godt i luften, så nå er det i prinsippet bare en ruin som står igjen. Kanskje er det nettopp derfor den gamle ruinen i dag har fått status som et nasjonalt slovakisk minnesmerke.

På dette punktet møtes de to elvene Donau og Morava og det er her grensen mellom Østerrike og Slovakia forlater Donau og fortsetter langs elven Morava inn mot Tsjekkia. Elven har fått sitt navn fordi den renner over Morava sletten i Tsjekkia før den treffer Donau. Elven er 387 km. lang, men den er bare seilbar ca. 130 km. i retning mot Tsjekkia.