mandag 19. september 2022

Gottsdorf, Niederösterreich, Austria


Hvorfor denne lille byen langs Donau har fått det eiendommelige navnet Gottsdorf er litt uklart, men teller man antall synlige kirkespir så blir det litt mer forståelig. Et av de første kraftverkene som ble bygget langs Donau (1964-59) er like i nærheten - mellom Gottsdorf og Melk. Da dette ble bygget var det med 7 turbiner og en stor dobbel sluse. 

Det største kraftverket i Donau ble bygget rundt 1970 og ligger ved «Jernporten» på grensen mellom Serbia og Romania. Vannmagasinet over kraftverket er 150 km. langt og anlegget består av en 60 meter høy demning med tilhørende sluseanlegg.


Som en del av dette kraftverket ved Gottsdorf og Melk ble det også laget en bro som gjør det mulig å krysse Donau og denne broen brukes ofte av de som velger å sykle langs elvebredden. Vil du vite mer om disse sykkelveiene langs Donau så heter de Eisenwurzenweg og Jacobsweg.

Det formelle navnet på denne dorfen er egentlig Persenbeug-Gottsdorf og på en høyde over elven ligger også Persenbeug slottet som er et av veldig få slott i Østerrike som fortsatt er i privat eie av Habsburgernes etterfølgere.