mandag 19. september 2022

Stift Melk, Niederösterreich, AustriaByen Melk ligger der elven med samme navn renner ut i Donau - helt vest i Wachau dalen. Dette området er det mest berømte vindistriktet i Østerrike og står også oppført på UNESCO liste over verdensarven. For å gi en pekepinn på klosterets dimensjoner så er sørfløyen av bygget 320 meter lang.


Historien om klostreret i Melk startet allerede i år 831. Den gangen var navnet Medilica. I år 976 bosatte grev Leopold I av Østerrike seg i Melk og han startet byggingen av slottet over byen. Noen titalls år etter dette ble området rundt dagens Melk kalt Ostarichi - som videre ble starten på det tyske navnet ÖsterreichSenere regjerte grev Adalbert «den seierrike» i Melk til han døde i 1055. Etter han kom grev Leopold II til makten. Og det var Leopold II som i 1089 ga hele slottet med alle dets eiendommer og enorme verdier til benediktiner ordenen fra Lambach. Siden den gang har det vært et levende kloster i Melk. Klosteret - som heter «Stift Melk» og som gjennom flere hundre år med bygging og modernisering fikk sitt barokke stil - regnes i dag som et av verdens mest berømte kloster. I dag bor og praktiserer fortsatt 22 munker ved klosteret.Allerede på 1200 tallet opprettet benediktiner munkene en egen klosterskole og et eget bibliotek. I dag inneholder dette biblioteket over 300.000 titler. Biblioteket er blant de best bevarte i verden. Klosteret fikk tidlig tette forbindelser med humanistene fra flere  universitet som allerede var opprettet i Wien. Det er en religiøs skole for både gutter og jenter mellom 11 og 19 år ved klosteret. På denne skolen er det over 900 elever. Undervisningen er ikke bare katolsk, men tar høyde for alle verdensreligioner.


I 1227 fikk Melk handelsprivilegier og med sin plassering langs det som den gang var  «hovedveien» for varetransport ble Melk et betydelig knutepunkt for trafikken på Donau, men det var først i 1889 det lille samfunnet fikk byrettigheter. Rundt 1500 var det en periode ned et relativt utsvevende liv i hele samfunnet, noe som også gikk på bekostning av munkenes bønne lesing. De prioriterte rett og slett heller å sitte på byens bierstube før bibellesning i reflektoriet på klosteret. For å rydde opp i dette og for å få munkene tilbake på riktig spor ble det til slutt satt i gang en av de mest betydningsfulle og omfattende kloster reformene i hele middelalderen. Dette gjaldt også for munkene i Melk og reformen ble da også kalt «Melk reformen». Men historien om Melk har også sine skyggesider. Den 21. april 1944 ble det åpnet en avdeling av konsentrasjonsleiren Mauthausen-Gusen i Melk. Denne konsentrasjonsleiren besto av flere leirer rundt de 2 landsbyene Mauthausen og Gusen i Østerrike og Passau i Tyskland (se egen beskrivelse) og flere av disse var bygget som lange tunnel system under jorden. Hoveddelen av disse leirene var i bruk fra 1938 og til få dager før Tysklands kapitulasjon i mai 1945. Avdelingen i Melk ble stengt ned den 15. april 1945. Mauthausen-Gusen var dermed en av de første tyske konsentrasjonsleirene som ble opprettet og en av de siste som ble stengt ned. Fangene måtte utføre straffarbeid i den tyske militærindustrien. Man antar at det har vært 190.000 fanger i Mauthausen-Gusen leirene og at over 90.000 av disse ble drept i fangenskap. Deler av disse konsentrasjonsleirene er i dag åpnet som museum.