onsdag 30. november 2022

Speyer, Rhineland-Phalz, Germany


Speyer i ligger i Rheinland-Palz i Tyskland. Også denne byen ble grunnlagt av romerne og den er en av de eldste byene i Tyskland. Katedralen midt i Speyer er enorm, men dessverre helt uten flomlys denne onsdagskvelden. Under alteret i denne katedralen ligger det  begravd 8 romerske keisere og hellige tyske konger. Speyer står fra 2021 oppført på UNESCO verdensarvliste fordi den var en av de byene som helt fra middelalderen ble et kulturelt sentrum i de gamle jødiske samfunnene i Europa. 


Så….hvordan kan en relativt liten ukjent by i Tyskland få en slik status?

Alle byer har en historie å fortelle og her er en liten oppsummering fra Speyer:


Det hele startet som sagt i romertiden. I år 10 evt. ble den første romerske militærleiren etablert og helt til år 150 evt. stod navnet Noviomagus på de første greske verdenskartetene. I det 4 århundre ble navnet endret til Civitas Nemetum og 100 år senere var hele byen utslettet. Men på 700 tallet oppsto den som Spira, som igjen ble til Speyer.


Byens enorme katedral ble påbegynt i 1030 av Conrad II (som var konge av «det hellige romerske riket»). Samtidig ble den første bymuren rundt Speyer bygget, i dag er det bare en av byporten fra denne muren som er bevart.  I 1349 fikk det første jødiske samfunnet etablert seg i nettopp Speyer, men allerede 10 år senere ble jødene brutalt massakrert av en invasjonshær med korsfarere på vei mot Jerusalem. Byens biskop tok kraftig til motmæle og kom fort i konflikt med hæren av kristne korsfarere. Han fikk derimot gjennomført en lov som bekreftet at alle som skadet en jøde skulle få begge hendene kappet av. Senere ble biskopen fratatt sine privilegier, og fra da av ble Speyer til en frigitt keiserby i det som den gangen var «det hellige romerske rike».


10. nov 1484 ble en mann med navn Martin Luther født. Han utdannet seg til prest og ble senere også professor. Han hadde meninger om den katolske kirkens håndtering av avlat ved syndsbekjennelsen. Den katolske kirken likte dårlig at han pirket i tradisjonen som gjorde det mulig for alle katolikker å få tilgivelse for alle sine synder ved et skriftemål. Han talte det etablerte katolske prestestyret rett imot. I 1507 skrev han ned sine 96 teser som han kalte «Disputas om kraften og effektiviteten til avlat»  - og når den katolske kirken ikke ville høre på han så spikret han opp sine teser på kirkedøren i Wittenberg. Dette regnes som starten på den lutherske protestantismen. 


Mellom 1527 og 1689 var Speyer sete for den keiserlige kammerdomstolen og allerede året før (1526) ble det gitt midlertidig aksept og toleranse for den luthersk lære og tilbedelse. I 1529 protesterte de lutherske statene i imperiet mot en anti-reformasjonsresolusjon og derav (altså disse protestene) kommer navnet protestantisme. I 1529 stod katedralen ferdig og dette ble en av Martin Luthers spesielle og berømte favoritt kirker. 


I 1635 erobrer marskalk Urbain de Maillé-Brézé (som opprinnelig var en fransk soldat som ble konsul i Sverige). Ved hjelp av tyske soldater okkuperte de byene Heidelberg og Speyer. I 1689 ble byen hardt skadet av franske tropper, men først i 1792 og enda en gang i 1814 ble Speyer innlemmet i Frankrike. Dette skjedde i 2 store slag like utenfor byen. I 1816 ble Speyer sete for administrasjonen av Pfalz og senere for regjeringen i tyske Bayern. Slik ble det til slutten av 2. verdenskrig.  I 1990 feiret byen Speyer sitt 2000 årsjubileum - og fortsatt som en tysk by.