mandag 10. juli 1989

Rheinfall, Schaffhausen, Zürich, Switzerland

Omtrent 25 kilometer etter at Rhinen renner ut av Bodensjøen og før den når Basel i Sveits ligger den største fossen i den 1.233 kilometer lange Rhinen. Fossen heter Rheinfall og her en fallhøyde på 23 meter over en bredde på 150 meter. Den regnes som Europas største vannfall.

Basel er den eneste havnebyen i Sveits - altså den eneste byen man kan nå med båt fra havet. Herfra og ut til havet ved Nederland er elven regulert med sluser. Videre oppover elven til Bodensjøen er den ikke farbar med båt - bl.a. på grunn fossen Rheinfall.


Vannføringen i sommersesongen er 700 m3 pr. sekund - en del mer enn vannføringen i Glomma, som er Norges største elv. Når Rhinen når havet i Nederland har vannføringen økt til 2.300 m3 pr. sekund - som tilsvarer en samlet vannføringen i de 10 største elvene i Norge. 

Like over fossen går det en gammel steinbro over elven og derfra er det mulig å se fossen fra oppsiden. Det er og mulig å se fossen fra nedsiden hvis du tar en tur med en av de små turistbåtene - som ikke er så små som det virker på bildet. I så tilfellet kan det uansett være lurt å kle seg i regntøy og sydvest….