onsdag 30. november 2022

Kehl, Baden-Württemberg, Germany

Tyske Kehl og franske Strasbourg ligger på hver sin side av Rhinen. Dette er et historisk konfliktområde mellom disse landene og begge byene har endret nasjonalitet mellom Tyskland og Frankrike minst 4 ganger opp gjennom historien. I dag er de to byene heldigvis godt forlikt, har vokst sammen og deler bl.a. på all kommunal infrastruktur.